Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

van Lies Jans, Peter Persyn, Cindy Franssen, Lorin Parys, Katrien Schryvers en Martine Taelman
1438 (2017-2018) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Ingeborg De Meulemeester, Elke Sleurs, Vera Jans, Lorin Parys, Martine Taelman en Katrien Schryvers
1666 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Lorin Parys, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1670 (2017-2018) nr. 5

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 18 december 2018 15.03u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 18 december 2018 14.50u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid - tuesday 18 december 2018 14.20u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de uitbreiding van het pleegzorgverlof voor Vlaamse ambtenaren en statutair personeel bij lokale overheden

van Katrien Schryvers aan minister Liesbeth Homans
292 (2018-2019)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys en Jan Bertels
15 (2018-2019) nr. 2-J

Actuele vraag over het stijgend aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin

van Freya Van den Bossche aan minister Jo Vandeurzen
170 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2