Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Lieve Maes, Matthias Diependaele, Katrien Schryvers en Rik Daems
1426 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over vrijheidsbeperkende maatregelen binnen de voorzieningen in de jeugdhulp

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
2307 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Op aardgas aangedreven wagens - Gebruik van CNG-sticker

van Lorin Parys aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1035 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de opvang van minderjarigen in Brusselse ziekenhuizen wegens een tekort aan crisisopvangplaatsen

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
2265 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een gecoördineerde en transversale aanpak van cyberpesten

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Vera Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1472 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
19 (2017-2018) nr. 5-J

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
19 (2017-2018) nr. 5-J
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2