Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, An Christiaens, Piet De Bruyn, Lorin Parys, Bart Van Malderen en An Moerenhout
1612 (2017-2018) nr. 3

Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de behoefte aan een regelgevend kader voor leegstandsbeheer van woningen

van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1669 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck en Ingeborg De Meulemeester
1691 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag aan minister Diagnosecentra - Diagnosestelling autismespectrumstoornis

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
642 (2017-2018)

Schriftelijke vraag aan minister Werkgevers- en werknemersorganisaties - Subsidies

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
641 (2017-2018)

Schriftelijke vraag aan minister Werkgevers- en werknemersorganisaties - Subsidies

van Lorin Parys aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1362 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Jelle Engelbosch en An Moerenhout
1612 (2017-2018) nr. 5

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Jelle Engelbosch en An Moerenhout
1612 (2017-2018) nr. 5

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Jelle Engelbosch en An Moerenhout
1612 (2017-2018) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2