Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

van Philippe Muyters, Koen Van den Heuvel, Steven Coenegrachts, Lorin Parys, Tinne Rombouts en Maaike De Vreese
581 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet en Katja Verheyen
651 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over het optimaliseren van de handelshuur

van Lorin Parys, Maaike De Vreese, Andries Gryffroy, Axel Ronse, Rita Moors en Allessia Claes
610 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Contacttracers - Aanwerving

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
443 (2020-2021)

Vraag om uitleg over wantoestanden in de pleegzorg

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
2839 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de opgenomen gesprekken bij de coronacontactopsporing

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
2845 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over homogene bevoegdheidspakketten met betrekking tot het gezondheidsbeleid

namens Werkgroep Institutionele Zaken, verslag door Karl Vanlouwe, Peter Van Rompuy en Caroline Gennez
728 (2020-2021) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België

van de Vlaamse Regering
709 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de coronavaccinatiecampagne

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Maaike De Rudder
635 (2020-2021) nr. 7
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2