Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende het onderzoek naar de opportuniteit voor een regelgevend kader over leegstandsbeheer voor woningen

van An Christiaens, Jelle Engelbosch, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, Dirk de Kort en Marc Hendrickx
1669 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cli├źntenorganisaties en een cli├źntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Gemeenschapsinstellingen - Opnameplicht

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
628 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Interlandelijke adoptie - Commissie van Opvolging en Overleg

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
615 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Interlandelijke adoptie - Kanaalonderzoek

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
613 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over trajectbemiddeling bij familiegeschillen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1459 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Tine van der Vloet
1582 (2017-2018) nr. 2

Actuele vraag over de grote vertraging bij de aankoop van enkelbanden voor elektronisch toezicht

van Renaat Landuyt aan minister Jo Vandeurzen
419 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2