Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
924 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Annabel Tavernier
823 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
897 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
4340 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJH) - Samenwerkingsverbanden 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
793 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Interlandelijke adoptie - Rapport expertenpanel - Eenmaking interlandelijke adoptiediensten

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
778 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het eindrapport van het expertenpanel met betrekking tot de interlandelijke adoptie

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
4354 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het rapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
4456 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de eindconclusies van het expertenpanel interlandelijke adoptie

van Maurits Vande Reyde aan minister Wouter Beke
4547 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2