Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Sarah Smeyers
237 (2019-2020) nr. 5

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Sarah Smeyers
237 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Opvang minderjarige slachtoffers van mensenhandelaars - Maatregelen

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
422 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vzw Ne(s)t - Toekomst

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
425 (2019-2020)

Vraag om uitleg over interlandelijke adoptie

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
2420 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de aanpak van structureel racisme en discriminatie in Vlaanderen

van Sihame El Kaouakibi aan minister Jan Jambon
572 (2019-2020)

Actuele vraag over de toekenning van een 'dankpremie' voor personeel van woonzorgcentra door de Vlaamse Regering

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
575 (2019-2020)

Actuele vraag over de opvolging van personen met voorwaardelijke invrijheidstelling

van Carina Van Cauter aan minister Zuhal Demir
588 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2