Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over noodmaatregelen voor meer handen aan het bed

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Elke Sleurs en Katja Verheyen
967 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet over het Covid Safe Ticket

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
958 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
924 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de beslissingen van de IMC Volksgezondheid inzake een derde prik voor de bevolking

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
73 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de hertekening van het jeugdhulplandschap

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
343 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de terugvordering van het zorgbudget voor ouderen na verkoop of schenking van de woning

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
354 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams subsidieregister

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Koen Van den Heuvel
936 (2021-2022) nr. 2

Actuele vraag over het standpunt van de Vlaamse Regering op het Overlegcomité van 26 oktober 2021 betreffende het coronabeleid

van Chris Janssens aan minister Jan Jambon
64 (2021-2022)

Actuele vraag over de derde prik voor de brede bevolking

van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke
71 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2