Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een totaalaanpak van kindermishandeling

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
796 (2020-2021) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Annabel Tavernier
823 (2020-2021) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Annabel Tavernier
823 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het niet betrekken van private woonzorgcentra bij het project Zorgzame Buurten

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
3929 (2020-2021)

Vraag om uitleg over slachtoffers van seksueel geweld

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
3943 (2020-2021)

Actuele vraag over de versterking van de geestelijke gezondheidszorg

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
654 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
711 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de preventie en aanpak van ouderenmis(be)handeling

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
3939 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de aanpak van ouderenmis(be)handeling

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
3990 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2