Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, ligt mijn focus voornamelijk op het thema justitie met i.h.b. onderwerpen als jeugddelinquentierecht, elektronisch toezicht en gemeenschapsinstellingen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken. Deze belangstelling uit zich in mijn functie als gemeenteraadslid in Leuven.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft de verhoging van de onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van het COVID Safe Ticket en de koppeling van de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 aan de epidemische noodsituatie

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1111 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1042 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft het vrijwillig gebruik van het COVID Safe Ticket in voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector en de sportcentra en de verhoging van de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden naar 12 jaar en 3 maanden

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1076 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over de boosterprik bij 11- tot 18-jarigen

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
280 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de vermeende wantoestanden bij een woonzorgactor in Frankrijk die ook in Vlaanderen actief is

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1506 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het onderzoeksrapport over binnenlandse adoptie van de Vlaamse Ombudsdienst

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1513 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de boostervaccinatie van minderjarigen

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
277 (2021-2022)

Actuele vraag over de coronabarometer

van Filip Brusselmans aan minister Jan Jambon
273 (2021-2022)

Actuele vraag over de klacht bij het Grondwettelijk Hof tegen de discriminaties in de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming

van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke
288 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2