Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de sociale kaart

van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Lorin Parys en Cindy Franssen
1854 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Welzijnssector - Toepassingen blockchain en artificiële intelligentie (AI)

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
45 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het stijgende aantal meldingen van kindermishandeling

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
657 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de problematiek van de Maghrebijnse straatkinderen in Brussel

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
548 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en over de beleidsnota's ICT en Facilitair Management 2019-2024, Algemeen Regeringsbeleid 2019-2024, Justitie en Handhaving 2019-2024 en Financiën en Begroting 2019-2024

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Philippe Muyters en Jo Brouns
15 (2019-2020) nr. 8

Vraag om uitleg over werkbaar werk in de zorgsector

van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke
534 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het advies van de Raad van State met betrekking tot de spreiding van de beroertecentra

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
563 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2