Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1428 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1430 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het dalende aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen

van Lorin Parys aan minister Ben Weyts
1380 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de kwaliteit van autokeuringen in Vlaanderen

van Lorin Parys aan minister Ben Weyts
1591 (2017-2018)

Actuele vraag over de toenemende agressie in de jeugdhulpvoorzieningen

van Lorin Parys aan minister Jo Vandeurzen
300 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de staking in de instellingen van de Broeders van Liefde

van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
301 (2017-2018)

Actuele vraag over de toeleiding van slachtoffers van cyberpesten naar psychologische begeleiding, naar aanleiding van de berichtgeving over de negatieve effecten van een anonieme feedback-app

van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
302 (2017-2018)

Verslag over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

namens Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Michèle Hostekint en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2