Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 54 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van Carina Van Cauter, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Sarah Smeyers en Maaike De Rudder
237 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de sociale kaart

van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Lorin Parys en Cindy Franssen
1854 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Arrestatie van minderjarigen door de politie - Kindreflex

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
288 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Integrale jeugdhulp - Insisto - Hackathon voor A-document

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
276 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Gedwongen opnames - Stand van zaken

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
273 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat 2018-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Lorin Parys
42 (2019-2020) nr. 4

Verslag over het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat 2018-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Lorin Parys
42 (2019-2020) nr. 4

Vraag om uitleg over de geheime socialemedianetwerken waar kwetsbare jongeren donkere berichten delen

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
1760 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2