Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

van Elke Wouters, Tine van der Vloet, Vera Jans, Lorin Parys, Martine Taelman en Katrien Schryvers
1732 (2018-2019) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen

van Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Vera Jans, Katrien Schryvers, Martine Taelman en Lorin Parys
1851 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Danielle Godderis-T'Jonck, Peter Persyn, Griet Coppé, Katrien Schryvers, Freya Saeys en Lorin Parys
1850 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 23 - woensdag 06 februari 2019 16.55u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 05 februari 2019 14.22u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 18 - woensdag 09 januari 2019 15.36u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

van de Vlaamse Regering
1787 (2018-2019) nr. 1

Actuele vraag over een integrale aanpak van cyberpesten

van Katia Segers aan minister Jo Vandeurzen
303 (2018-2019)

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de voortzetting van hulpverlening als gerechtelijke maatregel voor jongeren die de meerderjarigheid hebben bereikt

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys
1690 (2018-2019) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2