Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben voorzitter van de commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de commissie Economie.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me toe op het domein Jongerenwelzijn. Ik ben voornamelijk bezig met adoptie en pleegzorg. Daarnaast zet ik me in voor Integrale Jeugdhulp.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Economie kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen als ondernemer. Mijn focus ligt in deze commissie op innovatie en lokale economie. In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken probeer ik dan weer sterk te focussen op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alle dossiers die betrekking hebben op Leuven en omstreken.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Carina Van Cauter, Maaike De Vreese, Jo Brouns en Philippe Muyters
432 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over tussentijdse conclusies en aanbevelingen van de commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, inzake ouderenzorg en contactopsporing in functie van een tweede golf

van Björn Rzoska, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys en Hannes Anaf
442 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, wat het beveiligend verblijf en de benaming van de Commissie van toezicht betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
407 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra - Rapportering medisch personeel

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
620 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Gedwongen opnames - Stand van zaken (2)

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
606 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Tervuursevest Leuven (R23)

van Lorin Parys aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1062 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Lorin Parys, Katrien Schryvers, Immanuel De Reuse en Ann De Martelaer
419 (2019-2020) nr. 3

Interpellatie over het falend contactonderzoek in het licht van een tweede golf van COVID-19 in Vlaanderen

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
27 (2019-2020)

Interpellatie over het falen van het contactonderzoek

van Chris Janssens aan minister Wouter Beke
26 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2