Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys op 12 juli 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Wonen

 “Wij vragen een verlaging van de onroerende voorheffing en meer maatregelen op maat voor deze vergeten groep Leuvenaars” Krant De Tijd stelde dit weekend haar ‘betaalbaarheidsindex’ voor vastgoed voor. Deze index geeft per stad of gemeente aan hoe diep inwoners in de buidel moeten tasten om een …

Door Lorin Parys op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

De Leuvense Gemeenteraad dient zich vanavond te buigen over een burgervoorstel waarin het stadsbestuur gevraagd wordt om geen zwembad aan te leggen aan de Vaartkom. Dit voorstel werd ondertekend door niet minder dan 784 Leuvenaars. In het ingediende verzoekschrift wordt tevens gevraagd om de …

Door Lorin Parys op 25 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

N-VA Leuven stelt online-subsidiedatabank voor  Jaarlijks wordt, de toelagen aan Zorg Leuven en de politie buiten beschouwing gelaten, voor ruim 23 miljoen euro aan subsidies en andere vormen van ondersteuning toegekend aan een veelheid van Leuvense organisaties die werken rond bijvoorbeeld klimaat …

Door Lorin Parys op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Bij Burgemeesterbesluit van 12 oktober 2020 verbood burgemeester Ridouani het gebruik van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein vanaf 22 uur. Een dergelijk verbod bestond al, maar gold slechts vanaf middernacht. De vervroeging van het verbod vond plaats in het kader van de strijd tegen de …

Door Lorin Parys op 21 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven, coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Lorin Parys: “Toen we drie weken geleden voorstelden om de mondmaskerplicht op het openbaar domein gradueel af te bouwen in functie van de lokale vaccinatiegraad en de epidemiologie, stelde burgemeester Ridouani dat we met ons voorstel in de kijker probeerden te lopen en duwde hij ons in de hoek van …

Door Lorin Parys op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven, coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. Volwassenen worden steeds sneller ingeënt met hun eerste vaccin en ook het aantal volledig gevaccineerde personen neemt snel toe. De doelstelling was vanaf het begin om senioren en risicogroepen zo snel mogelijk veilig te stellen. Nu blijkt dat deze …