Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys op 26 oktober 2021, over deze onderwerpen: Leuven

“Het wordt tijd dat het stadsbestuur alle Leuvenaars echt verbindt” “Het stadsbestuur heeft de mond vol over ‘verbinden.’ Maar in de praktijk doet het niet wat het zegt.” Dat is de conclusie die Lorin Parys, fractievoorzitter, trekt nu deze coalitie een beslissing naast zicht neerlegt om de …

Door Lorin Parys op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Leuven

“Dit is geen goed beheer van de Leuvense financiën” Zoals recent werd bekendgemaakt, wil het Leuvense stadsbestuur de Bondgenotenlaan en het Martelarenplein heraanleggen. “Het Martelarenplein is te versteend en moet vergroenen”, klinkt het bij het stadsbestuur dat hiervoor 3 miljoen euro vrijmaakt …

Door Lorin Parys op 30 juli 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Waar blijft de versoepeling van het alcoholverbod op het openbaar domein? Bij Burgemeesterbesluit van 12 oktober 2020 verbood burgemeester Ridouani het gebruik van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein vanaf 22 uur. Een dergelijk verbod bestond al, maar gold slechts vanaf middernacht. De …

Door Lorin Parys op 12 juli 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Wonen

 “Wij vragen een verlaging van de onroerende voorheffing en meer maatregelen op maat voor deze vergeten groep Leuvenaars” Krant De Tijd stelde dit weekend haar ‘betaalbaarheidsindex’ voor vastgoed voor. Deze index geeft per stad of gemeente aan hoe diep inwoners in de buidel moeten tasten om een …

Door Lorin Parys op 28 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

De Leuvense Gemeenteraad dient zich vanavond te buigen over een burgervoorstel waarin het stadsbestuur gevraagd wordt om geen zwembad aan te leggen aan de Vaartkom. Dit voorstel werd ondertekend door niet minder dan 784 Leuvenaars. In het ingediende verzoekschrift wordt tevens gevraagd om de …

Door Lorin Parys op 25 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

N-VA Leuven stelt online-subsidiedatabank voor  Jaarlijks wordt, de toelagen aan Zorg Leuven en de politie buiten beschouwing gelaten, voor ruim 23 miljoen euro aan subsidies en andere vormen van ondersteuning toegekend aan een veelheid van Leuvense organisaties die werken rond bijvoorbeeld klimaat …