Zoeken naar oplossingen voor perikelen bij elektronisch toezicht

Door Lorin Parys op 22 december 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Justitie, Veiligheid & justitie

Komt er stilaan een einde aan de ICT- en andere problemen bij het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET), de dienst die veroordeelden met een enkelband controleert en opvolgt? Op het vlak van ICT wordt gezocht naar een oplossing, er loopt een overheidsopdracht voor nieuwe enkelbanden en op personeelsvlak zijn aanwervingen voorzien, al nemen die de nodige tijd in beslag. Dat blijkt uit informatie van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Op 5 oktober 2015 legden ambtenaren van het VCET het werk neer. Het personeel hekelde de werkdruk en het tekort aan werkingsmiddelen. Er werd ook verwezen naar ICT-problemen en naar technische problemen met (verouderde) enkelbanden.

Uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys blijkt dat de ICT-problemen aanzienlijk zijn. "Het IT-netwerk op het VCET werkt traag. Zeker op piekmomenten krijgen de medewerkers regelmatig foutmeldingen wegens time-outs in de connectie", aldus Vandeurzen.

Een van de oorzaken is dat de informatica op het VCET nog draait op servers van de FOD Justitie. Ook de voornaamste toepassing voor de monitoring van de enkelbanden (SISET) "werkt regelmatig niet of niet goed", onder meer door "bugs in de applicatie". Bedoeling is die applicatie - via een samengevoegde overheidsopdracht van de drie gemeenschappen - onder te brengen in een extern datacentrum "zodat het voor de verschillende gemeenschappen beter werkbaar is", zegt men bij het Departement WVG.

Parys: "Dit is duidelijk een vergiftigde erfenis van het federale niveau en ik hoop dat de problemen nu structureel worden opgelost want een slechte werking van het VCET tast de geloofwaardigheid van Vlaanderen in strafuitvoering aan".

Wat de haperende en verouderde enkelbanden betreft, erkent minister Vandeurzen de problemen: "Het materiaal waarmee gewerkt wordt, is einde levensduur en de technische problemen nemen toe". De overheidsopdracht voor nieuwe enkelbanden loopt.

Lorin Parys: "Normaal gezien had er begin dit jaar al nieuw materiaal moeten zijn. Die datum werd uitgesteld tot 30 september van dit jaar, maar ook die datum is niet gehaald. Nu zou dat er in mei 2016 moeten zijn. Daarbij is het hopen dat de nieuwe enkelbanden van betere kwaliteit zijn dan de oude. Vorig jaar sneden ongeveer 80 justitiabelen hun enkelband over met een schade van 400.000 euro tot gevolg. Wij pleiten ervoor dat in zulke gevallen niet enkel de schade moet worden betaald maar ook een boete".

Inspelend op de kritiek op de werkdruk en onderbemanning verwijst minister Vandeurzen ook op de aanwerving van zeven personeelsleden. Navraag bij het departement WVG leert dat er intussen selecties zijn gebeurd en dat er 1 persoon in dienst is genomen. "Voor de overigen worden de laatste modaliteiten afgewerkt." "Het aanwerven van medewerkers voor het VCET neemt immers enige tijd in beslag. Door de specifieke functie is een screening door de Nationale Veiligheidsoverheid aangewezen en dat neemt een tweetal maanden in beslag", luidt het.

Er was ook kritiek op de staat van de auto's van de dienst. Zo zouden er wagens zijn met meer dan 200.000 kilometer op de teller. Minister Vandeurzen beloofde een bestelling van nieuwe wagens tegen het einde van het jaar en een volledige vernieuwing van het wagenpark op termijn. Bij het departement zegt men dat er intussen zes wagens besteld zijn en dat die eind januari operationeel zouden kunnen worden ingezet.

Bron: Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is