Wachtlijsten justitiehuizen wegwerken vergt duurzame hervorming

Door Lorin Parys op 29 juni 2015, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Justitie
Wachtlijsten justitiehuizen wegwerken vergt duurzame hervorming

De zesde staatshervorming heeft de dienstverlening van de federale justitiehuizen naar het Vlaamse niveau overgeheveld. Helaas zijn de enorme wachtlijsten mee overgekomen. De afgelopen vijf jaar namen de wachtlijsten voor begeleidingsopdrachten met tachtig procent toe. Het resultaat is dat intussen al meer dan tweeduizend mensen op een afhandeling van hun dossier zitten te wachten. “Vlaanderen moet dringend werk maken van een oplossing”, vindt Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA). Hij wil zowel de opdrachten en werking als de financiering van de justitiehuizen tegen het licht houden.

De Justitiehuizen voeren verschillende taken uit die te maken hebben met strafuitvoering. Zo zijn ze bevoegd voor werkstraffen, bemiddeling in strafzaken, opvolging van geïnterneerden, penitentiair verlof, probatie, elektronisch toezicht en vrijheid onder voorwaarden. Vlaanderen maakt momenteel werk van een decreet Justitiehuizen waarin het de opdrachten van de justitiehuizen tegen het licht houdt. “Daarbij is het belangrijk dat Vlaanderen goede afspraken maakt met de federale minister van Justitie. Vandaag bestaan er immers plannen bij Justitie die de justitiehuizen nog meer opdrachten zouden geven. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij daarvoor de factuur betalen”, meent Parys.

Enkel wachtlijsten elektronisch toezicht worden korter

“We hebben een systeem geërfd van het federale niveau met enorme wachtlijsten”, stelt Parys vast. De meeste zijn de voorbije vijf jaar zelfs nog flink toegenomen, zo blijkt uit een analyse van cijfers van Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). Bij de bemiddeling in strafzaken is het aantal wachtenden het sterkst gestegen, met liefst 460 procent. Maar ook bij de invrijheidstelling onder voorwaarden, probatie, autonome werkstraffen en penitentiaire enquêtes noteert Parys stijgingen met meer dan honderd procent. Alleen bij het elektronisch toezicht valt er een sterke daling in de wachtlijsten waar te nemen, met tachtig procent, dankzij een uitbreiding van de capaciteit. “Voor de geloofwaardigheid van justitie is het belangrijk dat die wachtlijsten worden aangepakt”, zegt Parys.

Grote regionale verschillen wegwerken

Daarnaast is het opmerkelijk dat er grote regionale verschillen bestaan tussen de justitiehuizen. “Dat vraagt verder onderzoek”, aldus Parys. “Maar als we efficiënter willen werken, zullen we de goede praktijken van wie beduidend beter scoort op bijvoorbeeld strafbemiddeling, ook door de andere justitiehuizen moeten laten aanleren, zodat iedereen volgens dezelfde methodes werkt. We willen immers dat alle justitiehuizen dezelfde inspanningen leveren en leren van elkaar.”

Werking stroomlijnen

“Ten slotte moeten we ook cijfers bijhouden over de daders die nu voor dezelfde feiten verschillende keren in het systeem zitten en dus onnodig tijd en energie van onze justitiehuizen opslorpen”, legt Parys uit. “Vandaag beschikken we niet over die gegevens. Daarom vraag ik minister Vandeurzen om daar werk van te maken met het oog op een hervorming van onze justitiehuizen. Alleen zo komt er tijd vrij en kunnen we wachtlijsten wegwerken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is