790 miljoen per jaar geeft Vlaanderen aan middenveld

Door Lorin Parys op 8 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie

Vooral de organisaties van de christelijke zuil krijgen Vlaamse subsidies. Beweging.net, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, ontvangt op 49 verschillende manieren geld van de Vlaamse overheid.

Beweging.net, zoals het ACW tegenwoordig heet, kreeg in 2015 langs 49 kanalen subsidies van de Vlaamse overheid, het socialistische ziekenfonds op 40 manieren en de kmo-koepel Unizo langs 28 wegen. De Vlaamse werkgeverskoepel Voka kreeg 20 keer een Vlaamse subsidie, de Boerenbond tien keer.

De Vlaamse overheid heeft zelf geen overzicht van die data. 'De ene minister weet niet wat de andere minister aan iemand geeft', zegt de N-VA'er LorinParys, die zich in de cijfers vastbeet.

Toch krijgen we voor het eerst een partieel zicht op hoeveel geld er naar het middenveld vloeit, omdat Parys als Vlaams Parlementslid de info opvroeg bij minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD). Parysdefinieerde 'het middenveld' daarbij als een groep van bijna 300 vakbonds- en werkgeversorganisaties, ziekenfondsen, vzw's rond jeugd of seniorenwerking, welzijnsorganisaties en beroepsverenigingen. Het beeld is partieel omdat ook de federale regering haar sociaal beleid via het middenveld voert. De vakbonden betalen werkloosheidsuitkeringen uit, de ziekenfondsen organiseren mee de gezondheidszorg en veel ziekenhuizen zijn nog in handen van katholieke vzw's.

Als we de Vlaamse subsidiestroom per zuil bekijken, blijkt dat de christelijke zuil met voorsprong het meeste geld krijgt. Alleen al Beweging.net krijgt jaarlijks 453 miljoen euro, vooral voor activiteiten in de welzijnssector. De volledige liberale zuil krijgt 108 miljoen euro, de socialistische 93 miljoen.

Aan werkgeverskant valt op dat de subsidies zijn gedaald. De technologiekoepel Agoria kreeg in 2012 838.000 euro van de Vlaamse regering en in 2015 nog slechts 61.000. Voka ontving in 2012 8,8 miljoen euro en nu nog 3,5 miljoen. Unizo blijft vrij stabiel op 4,7 miljoen euro.

Ook de subsidies voor de vakbonden dalen. Ze liggen ook een pak lager dan die voor de werkgevers. Het ABVV kreeg in 2015 880.000 euro aan Vlaamse subsidies, een vijfde minder dan in 2012.

Het middenveld speelt in Vlaanderen traditioneel een dubbele rol. Enerzijds zit het mee in de cockpit van het beleid, door via overlegorganen als de SERV adviezen te geven. Aan de andere kant voert het dat beleid mee uit als de - historisch verzuilde - onderaannemer van de overheid. Daarvoor vraagt én krijgt het vaak subsidies.

De Vlaamse overheid weet niet of een organisatie die een project indient voor subsidies bij het departement Werk hetzelfde project nog eens herverpakt als 'beroepsopleiding' om ook subsidies te krijgen van het departement Onderwijs.

Dat overzicht is ook niet voor morgen. 'Uit intern onderzoek blijkt dat het opzetten van een subsidiedatabank meer vergt dan de informatie die beschikbaar is in het beleidsdomein Financiën en Begroting', antwoordt minister van Begroting Bart Tommelein op de vragen van Lorin Parys.

'Daarom wordt bekeken hoe een dergelijke subsidiedatabank kan worden opgezet. (...) Een concrete timing is nog niet beschikbaar en ook de concrete functionaliteiten van de databank moeten nog voort worden onderzocht.'

Samen met N-VA-fractieleider Matthias Diependaele, die al langer aandringt op de databank, is Parys ontgoocheld omdat het project nog nergens staat.

Bron: De Tijd & Het Laatste Nieuws

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is