Vlaams Parlement biedt unaniem excuses aan voor gedwongen adopties

Door Lorin Parys op 1 juli 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Pleegzorg en adoptie, Infografieken

Het Vlaams Parlement heeft unaniem zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers van gedwongen adopties. Later volgt er nog een moment waarop dat formeel en publiek zal gebeuren. Dat staat in een resolutie die mee is ingediend door Lorin Parys (N-VA). In die resolutie wordt de Vlaamse Regering ook gevraagd de haalbaarheid van een Vlaams afstammingscentrum en bijbehorende DNA-databank te onderzoeken.

Vorig jaar doken in de media verhalen op over vrouwen die in de jaren vijftig tot tachtig van de vorige eeuw waren gedwongen om hun pasgeboren kind af te staan voor adoptie. Daarbij werd ook verwezen naar de rol van bepaalde (katholieke) opvangtehuizen en andere instellingen. Op vraag van de N-VA organiseerde het Vlaams Parlement daarover hoorzittingen. Tegelijk boog een expertenpanel zich over het dossier.

Excuses op zijn plaats

Dat expertenpanel leverde begin mei zijn eindrapport af. In de aanbevelingen werden onder meer de oprichting van een Vlaams afstammingscentrum en een DNA-databank gesuggereerd. Het panel vroeg ook dat het Vlaams Parlement zijn verontschuldigingen zou aanbieden, omdat de overheid veel te laat had gereageerd op de tragische verhalen over gedwongen adopties. Parys, zelf papa van twee adoptiekindjes, steunde die aanbevelingen volmondig. “Met de N-VA hadden wij tijdens de hoorzittingen al aangegeven dat we excuses wenselijk vonden. Want de politiek heeft inderdaad een verantwoordelijkheid, aangezien er pas in 1989, veel te laat dus, regelgeving kwam op het vlak van bemiddeling.”

Met een resolutie komt het Vlaams Parlement nu tegemoet aan de aanbevelingen van de experten. Zo biedt het Vlaamse halfrond formeel zijn excuses aan "voor het feit dat de overheid te laat reageerde op de meldingen van gedwongen adopties". Het Parlement zal aansluitend ook een brief schrijven en later dit jaar een publiek en formeel moment met excuses organiseren.

Ook nieuw adoptiedecreet unaniem goedgekeurd

Tegelijk herhaalt het Vlaams Parlement de vraag van de experts aan de regering om de haalbaarheid van een Vlaams afstammingscentrum en bijbehorende DNA-databank te onderzoeken. Die laatste moet toelaten om slachtoffers van gedwongen adoptie op vrijwillige wijze bij te staan, als beide partijen wensen te herenigen.

“We moeten omgaan met de fouten uit het verleden, maar er ook uit leren. Die fouten mogen zich in de toekomst nooit meer herhalen”, stelt Parys. “Het panel suggereerde daarom terecht ook een bijsturing van de regels rond binnenlandse adoptie, en dat is ook logisch: er bestond een brede consensus over de nood aan zo’n herziening.” Intussen is die herziening een feit en heeft het Vlaams Parlement ook dat nieuwe decreet unaniem goedgekeurd. Wat er precies verandert aan de adoptieregels, ziet u op deze infografiek:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is