Vlaams Parlement biedt excuses aan voor de gedwongen adopties

Door Lorin Parys op 30 juni 2015, over deze onderwerpen: Adoptie, Gewongen adopties

Het Vlaams Parlement biedt, meerderheid en oppositie, formele excuses aan voor de slachtoffers van gedwongen adopties. Het gaat om kinderen die vooral in de jaren ´70 en ´80 onvrijwillig werden afgestaan voor adoptie in tehuizen en instellingen in Vlaanderen. Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Martine Taelman (Open Vld), Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) leggen daarover vandaag een resolutie ter stemming. Die bouwt verder op de eerste resolutie van 28 januari 2015 en op de aanbevelingen van het expertenpanel dat zich over gedwongen adopties heeft gebogen.

Erkenning en excuses

“Met excuses moet je spaarzaam zijn,” zegt Lorin Parys. “Maar hier zijn ze op hun plaats. De overheid heeft immers decennia gewacht met het reageren op de misbruiken die aan het licht kwamen. We beseffen dat deze excuses slechts balsem op de wonde zijn, maar we erkennen voor het eerst het leed waar geboorteouders en kinderen mee moeten leven. Dat is een belangrijke stap voor de slachtoffers. Daarnaast blijven we voor ondersteuning van slachtoffers zorgen en passen we vandaag ook de adoptieregels aan zodat dit niet meer kan gebeuren,” vertelt Parys. “Het Vlaams Parlement zal een open brief schrijven en een formeel moment organiseren in het najaar.”

Vlaams afstammingscentrum

Het Vlaams Parlement vraagt aan de Vlaamse Regering om de haalbaarheid van een Vlaams Afstammingscentrum te onderzoeken. Katrien Schryvers, die het dossier opvolgt voor CD&V, legt uit: “In het afstammingscentrum moeten drie zaken vervat zitten. Ten eerste een DNA-databank met geanonimiseerde gegevens. Ten tweede dient ook een onafhankelijk zoekregister te worden opgericht, dat onafhankelijk staat van de DNA-databank. En ten slotte bekijken we ook de mogelijkheid voor een blijvend aanspreekpunt voor personen die zich slachtoffer voelen van de gedwongen adopties.” Verder vraagt het Parlement aan de  Regering om de mogelijkheid te onderzoeken om een portaalwebsite op te richten waar alle informatie voor ongewenst zwangere vrouwen kan worden gebundeld.

Metiskinderen

Er zijn ook kinderen die in Rwanda, Burundi en Congo van hun moeder gescheiden werden en naar België werden overgebracht. Ze worden metiskinderen genoemd. “Ook voor hen voorzien we dezelfde hulp en ondersteuning als voor de gedwongen adopties. Daarbij vragen we aan de Vlaamse regering om samen te werken met de herkomstlanden en de geboorteouders”, vertelt Martine Taelman (Open VLD). “Daarbij vragen we de Regering om een tastbare herinnering te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling.”

Centrale registratie, vorming en sensibilisering

Freya Van den Bossche van sp.a: “Deze resolutie stelt ook voorop dat we voor het eerst een centrale registratie organiseren van alle adopties die in Vlaanderen plaats vinden. En om  te voorkomen dat dergelijke zaken nog kunnen gebeuren wil het Parlement permanente vorming en sensibilisering. Daarbij vragen we extra aandacht voor de begeleiding van minderjarige geboorteouders die afstand overwegen.”

Naar een breder afstammingsdebat

“Het Vlaams Parlement engageert zich met deze resolutie ook om ook om mee te werken aan een breder debat  rond andere afstammingsvraagstukken,” zegt Elke Van den Brandt (Groen). “We vragen de Regering tenslotte om voor ongepland zwangere vrouwen de informatie te bundelen op één portaalwebsite en eerstelijnszorgverleners te betrekken. En uiteraard om dit alles met gepaste spoed uit te voeren. We zullen vanuit het Parlement deze resolutie nauwgezet blijven opvolgen en evalueren.” 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is