Sociale Verhuurkantoren in bijna alle Vlaamse gemeenten actief

Door Lorin Parys op 19 oktober 2015, over deze onderwerpen: Wonen

“De Sociale Verhuurkantoren (SVK) werken over het algemeen goed”, besluit Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) uit een schriftelijke vraag die hij stelde aan Minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Er zijn nog 22 gemeenten zonder een actieve werking van een SVK, in alle andere Vlaamse gemeenten is ondertussen een SVK actief. In 8 gemeenten zijn er twee SVK’s actief. 

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie, meestal ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten en/of OCMW's, die woningen (en appartementen) huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs onderverhuurt.

‘Inzetten op extra SVK-woningen’

Eind 2014 waren er 7.784 woningen die verhuurd werden via een SVK. Een sterke stijging ten opzichte van 2013, wanneer er 7.025 SVK-woningen waren in Vlaanderen. ‘Eigenaars moeten de kans krijgen om hun panden te verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. Het is goed dat de minister hier op inzet”, vindt Lorin Parys. “Sociale Verhuurkantoren ‘socialiseren’ immers een beperkt deel van de private huurwoningmarkt. Ze bieden een woningen aan voor huishoudens die niet in staat zijn om zelf een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te huren. Bovendien besteden ze bijzondere aandacht aan de begeleiding en ondersteuning van de huurders en richten ze zich op de meest kwetsbare huishoudens.”

‘Win-win-win-situatie’

Alle SVK’s in Vlaanderen, op twee na, voldoen allemaal aan de erkenningsvoorwaarden. Beiden voldoen ze niet aan de voorwaarden voor de samenstelling van de Algemene Vergadering en hun Raad van Bestuur. “Dat zijn voorwaarden die eenvoudig kunnen rechtgezet worden bij de SVK’s. De meeste gemeenten die geen SVK-werking hebben, bevinden zich in Oost-Vlaanderen”, vertelt Parys.

De minister liet weten een initiatief op poten te zetten, in samenwerking met de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de dienst Wonen Oost-Vlaanderen, om bij de betreffende gemeenten te polsen naar de redenen voor het uitblijven van SVK-werking. Op basis van die bevraging zal de minister maatregelen nemen. Parys reageert verheugd: “Evolueren naar een gebiedsdekkende SVK-werking moet absoluut het doel zijn omdat dit goed is voor zowel, huurder, verhuurder als overheid. De huurder krijgt een betaalbare woning, de verhuurder  krijgt een inkomens- en onderhoudsgarantie, en de overheid kan woningen verhuren aan de meest behoeftigen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is