Proefhuur als opstap naar echte huurmarkt

Door Lorin Parys op 3 maart 2016, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) diende, samen met N-VA collega's Lorin Parys en Bjorn Anseeuw, een voorstel van resolutie in om proefhuren mogelijk te maken op de private huurmarkt. Samen met parlementsleden Katrien Partyka (CD&V) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) roept hij de Vlaamse Regering op om uit te zoeken hoe dit systeem kan ingevoerd worden en wie voor bemiddeling kan zorgen.

Initiatiefnemer van de resolutie Jelle Engelbosch wil via proefhuren het vertrouwen op de private huurmarkt versterken. Zo kunnen ook minder populaire huurders een geschikte huurwoning vinden. Dankzij tussenkomst van een derde partij die tijdelijk instaat voor het contract zullen verhuurders sneller geneigd zijn om deze doelgroep te selecteren.

Engelbosch wil via proefhuren de afstand tussen huurder en verhuurder verkleinen. “Nu vallen steeds dezelfde mensen uit de boot. Alleenstaande moeders, personen met migratie-achtergrond  of mensen met een huisdier worden soms geweigerd door vooroordelen. Dankzij proefhuren krijgen zij een jaar de tijd om zich te bewijzen, terwijl een derde partij borg staat, een tijdelijke garantie dus voor de verhuurder. Zo kan het vertrouwen tussen huurder en verhuurder groeien, waarna het contract zelfstandig wordt verdergezet.”

Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys benadrukt dat het systeem geen concurrentie is voor de sociale verhuurkantoren. “Proefhuren is er juist voor die mensen die niet voor sociale huur in aanmerking komen, maar wel moeilijk een huurwoning vinden: huurders met voldoende inkomsten, maar met een minder populair profiel. Zij zijn perfect valabele huurders die een duwtje in de rug nodig hebben. Daar zorgt proefhuren voor.”

Jelle Engelbosch besluit dat het systeem erg flexibel is. “Zowel de precieze doelgroep als de derde partij hebben we bewust nog niet gedefinieerd. We willen eerst dat de Vlaamse Regering onderzoekt hoe proefhuren de private huurmarkt maximaal kan versterken en er daarna ook de nodige faciliteiten voor creëert.”

De integrale tekst van de resolutie kan u hier terugvinden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is