Pleegzorg straks mogelijk tot 25 jaar

Door Lorin Parys op 9 november 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt om de pleegzorg te verlengen tot 25 jaar. 'Zo vermijden we dat net de kwetsbaarsten eerst op straat moeten worden gezet.'

Pleegzorg niet meer stoppen bij 18 jaar, maar pas wanneer de jongere 25 is. Dat is een van de speerpunten in het voorstel van decreet dat de drie meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement samen indienen. Ze hopen dat het nog voor het kerstreces wordt goedgekeurd.

De gemiddelde leeftijd waarop Vlaamse jongeren hun ouderlijke huis verlaten, is de jongste decennia gestegen tot 25 jaar. Ook in de jeugdhulp worden stappen gezet om de begeleiding, via modules, tot de leeftijd van 25 te verlengen. Het leek de Vlaamse Parlementsleden Katrien Schryvers (CD&V), LorinParys (N-VA) en Martine Taelman (Open VLD) niet meer dan logisch om ook de maximumleeftijd voor jonge pleeggasten te verhogen. 'Het stuit tegen de borst dat juist de kwetsbaarsten eerst op straat zouden moeten worden gezet', zegt Parys. 'Vandaar deze wijziging.'

Studietoelage

In het geval pleegzorg tot die leeftijd wordt verlengd - altijd een beslissing van de rechter - worden pleegouders straks ook verantwoordelijk voor de periode waarin pleegjongeren eventueel hogere studies aanvatten. Dat was vroeger veeleer een rem op de verhoging van de leeftijd.

'De pleegzorgvergoeding voor pleegouders volstaat inderdaad niet om de kosten van hoger onderwijs te dragen', zegt Katrien Schryvers. 'Maar met het pleegzorgdecreet dat in 2014 van kracht werd, zijn we daar al aan tegemoetgekomen. Sindsdien hebben pleegkinderen altijd recht op een studietoelage.'

In het nieuwe voorstel krijgen jeugdrechters opnieuw de mogelijkheid om kinderen meteen tot hun 13de jaar in een pleeggezin te plaatsen. Dat was vroeger mogelijk, maar werd in 2014 tenietgedaan. Vanaf toen moest er om de drie jaar een nieuwe rechterlijke beslissing volgen. Maar uit hoorzittingen is gebleken dat het toch beter is om kinderen die niet op korte termijn terug naar hun ouders kunnen, meteen duidelijkheid te geven. 'Er valt dan een hoop stress weg', zegt Parys. Boven 13 jaar blijft de regel van drie jaar sowieso gelden.

Tot slot zullen straks ook meerdere gezinnen tegelijk de pleegzorg van een pleegkind of -gast kunnen delen. Handig in het geval een oorspronkelijk pleeggezin een echtscheiding doormaakt. En ook handig bij pleegkinderen met een zware zorgvraag, waarbij een tweede pleeggezin de zorg af en toe in het weekend of vakanties zou kunnen overnemen.

Bron: De Standaard / Veerle Beel

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is