Pleegzorg nooit zo populair in Vlaanderen als in 2014: Aantal pleegzorgers stijgt met 13%

Door Lorin Parys op 30 september 2015, over deze onderwerpen: Pleegzorg

Vorig jaar openden 4.036 Vlamingen hun huis en hun hart om voor 6.332 kinderen en pleeggasten te zorgen. Dat is een record.  Lorin Parys (N-VA): “Het bewijs dat de media-aandacht en de campagne rond de Week van de Pleegzorg eind vorig jaar hun vruchten afwerpen. En dat we  als gemeenschap steeds meer bereid zijn kinderen die thuis niet terecht kunnen, op te vangen. Dat vind ik hartverwarmend. Ik blijf samen met mijn federale collega Kristien Van Vaerenberg (N-VA) op de bres staan voor een volwaardig statuut voor pleegouders zodat we nog meer kinderen een thuis kunnen geven.”

Meer pleegkinderen maar ook meer pleegzorgers

De instroom was eind vorig jaar opmerkelijk groter dan andere jaren: meer dan 1.000 geïnteresseerden namen deel aan informatiesessies over pleegzorg, vooral tijdens de Week van de Pleegzorg. “Die instroom heeft zich ook  in de eerste maanden van 2015 doorgezet”, legt Parys uit. Eind 2014 steeg het aantal pleegzorgers in Vlaanderen met 13% tot 4.036 in vergelijking met een jaar eerder. In totaal vonden meer dan 6.332 kinderen en pleeggasten een thuis, het op één na hoogste aantal sinds het begin van de registratie in 1998. We kunnen de facto van een record spreken omdat de cijfers voor 2011 een aantal categorieën bevatten die vandaag niet langer onder het nieuwe pleegzorgdecreet vallen.”

Pleegverlof

Vorig jaar vingen we 1.573 nieuwe kinderen op in pleegzorg terwijl 1.259 pleegkinderen ‘uitstroomden’. Netto zijn er met andere woorden meer dan 300 nieuwe pleegkinderen bijgekomen. Lorin Parys licht toe: “Een van de opvallendste cijfers is de instroom van jonge pleegkinderen tussen 0 en 3 jaar. De instroom van pleegkinderen in deze leeftijdscategorie bedroeg in 2014 21%. De beslissing om bij uithuisplaatsing steeds pleegzorg als eerste optie te overwegen, lijkt dus zijn vruchten af te werpen. Maar de cijfers geven geen inzicht in de wachtlijsten. Er staan gemiddeld zo’n 440 tot 500 kinderen op de wachtlijst voor een pleeggezin, met daarbij veel jonge kinderen. Het is dus belangrijk om federaal vooruitgang te maken met het voorstel voor pleegverlof.”

55% van de pleegzorgers is ouder dan 50 jaar

De gemiddelde leeftijd van de pleegzorgers ligt behoorlijk hoog. Als we naar de verdeling kijken, zien we dat 55% van de pleegzorgers ouder is dan 50 jaar. “Een mooie vorm van gemeenschapsvorming: oudere mensen zetten zich in voor jongeren die hulp nodig hebben. Vaak gaat het om grootouders die in de bres springen. Maar ook jongere gezinnen moeten we blijven stimuleren om pleegzorg te overwegen want de cijfers tonen een lichte toename ten opzichte van 1998 toen 52% ouder dan 50 was,’ stelt Parys. “In volgende campagnes moeten we ermee rekening houden dat we ook jongere pleegzorgers overtuigen.”

Vooral langdurige pleegzorgsituaties

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg maar vooral langdurige pleegzorg is goed vertegenwoordigt in de cijfers met 4.565 situaties in 2014. “Wanneer een pleegkind langer dan een jaar in een pleeggezin woont, spreken we over langdurige pleegzorg. Soms duurt het verblijf enkele jaren, soms zelfs tot wanneer het kind volwassen wordt. Deze vorm van pleegzorg komt veruit het vaakst voor”, legt Parys uit. 

Aandeel bestandspleeggezinnen daalt

Er zijn net iets meer meisjes dan jongens in pleegzorg. 45% van alle pleegkinderen wordt opgevangen in een bestandspleeggezin, een gezin dat het kind nog niet kende voor de pleegplaatsing. In 1998 was dat nog 56%. Ook ongeveer de helft van de pleegzorgsituaties gebeurde via de rechtbank en de integrale toegangspoort. Daarbij is het opmerkelijk dat de jeugdrechtbank in Oost-Vlaanderen en Limburg meer kinderen aanmeldt dan in andere provincies.

Vorig jaar besliste de dienst voor pleegzorg om in 12 gevallen het pleegzorg attest in te trekken, dat betekent dat een pleeggezin niet langer geschikt werd bevonden om aan pleegzorg te doen. 31 gezinnen kregen geen attest om aan pleegzorg te beginnen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is