Parys & Van Eetvelde (N-VA) willen lagere minimumleeftijd voor sociale media

Door Lorin Parys op 25 april 2016, over deze onderwerpen: Jeugd, Jongeren
Sociale Media

Vlaams Volksvertegenwoordigers Lorin Parys en Miranda Van Eetvelde pleiten ervoor om de minimumleeftijd voor de toegang tot sociale media, zonder toestemming van de ouders, te verlagen naar 13 jaar. Onlangs besliste het Europees Parlement om deze grens op de leeftijd van 16 jaar te leggen, waarbij elke lidstaat de mogelijkheid heeft om deze grens te verlagen naar 13 jaar. “Vlaanderen moet van deze mogelijkheid gebruik maken”, aldus Parys en Van Eetvelde.

Op 14 april 2016 keurde het Europees parlement een nieuwe verordening over privacy-beleid goed. Deze verordening voorziet dat jongeren tot 16 jaar toestemming van de ouders nodig hebben om toegang te krijgen tot ‘diensten van de informatiemaatschappij’. De Europese verordening gaat in België van kracht in de loop van 2018.

Parys en Van Eetvelde willen nu dat Vlaanderen gebruikt maakt van de mogelijkheid om de leeftijdsgrens te verlagen. Parys legt uit: “Veel jongeren onder de 16 zitten nu al op sociale media. Het zou dan ook wereldvreemd zijn om hen wettelijk de pas af te snijden en hen een belangrijk  communicatiemiddel en de kans op participatie te ontzeggen.”

Inzetten op sensibilisering

Parys & Van Eetvelde vragen zich bovendien af in welke mate deze regel te controleren valt. Van Eetvelde: “Jongeren moeten vaak gewoon een geboortedatum ingeven. Dergelijke regels zijn vaak makkelijk te omzeilen door een fictieve leeftijd in te geven. Wij pleiten er met N-VA dan ook voor om meer in te zetten op sensibilisering en mediawijsheid. Jongeren moeten weten waarmee ze bezig zijn als ze online gaan maar dat is geen reden om hen die toegang te ontzeggen.”

Ook de aanbieders van sociale media zoals Twitter en Facebook hebben een belangrijke verantwoordelijkheid, vinden Parys en Van Eetvelde. “Wereldwijd zijn een derde van de gebruikers op sociale media jongeren dan 18. Voor zo’n grote doelgroep verwachten we ook van de aanbieders de nodige inspanningen. Uiteraard spelen de ouders hier eveneens een cruciale rol. Op die manier kunnen ook zij zich in een veilige online-omgeving begeven.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is