Oppositie stelt euforie Leuven Klimaatneutraal 2030 in vraag

Door Lorin Parys op 16 december 2016, over deze onderwerpen: Leuven, Vlaams-Brabant

De oppositiepartijen Groen en N-VA stellen zich vragen bij de aankondiging van Leuven Klimaatneutraal 2030 dat de CO 2- uitstoot in zes jaar tien procent gedaald zou zijn. De meerderheid is volgens hen te euforisch en moet maatregelen nemen.

Het Leuvense raadslid Lies Corneillie (Groen) hekelt de 'goednieuwsshow', die schepen van Milieu Mohamed Ridouani (SP.A) volgens haar naar buiten bracht. Ze vindt het positief dat vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN2030) data ter beschikking stelt, maar heeft haar twijfels bij de accuraatheid ervan. “Het is moeilijk te becijferen hoeveel CO 2 Leuven precies uitstoot”, zegt ze. “Ook op basis van de data van Futureproofed is Leuven helemaal niet zo positief bezig als Ridouani zegt. Leuven haalt momenteel noch de Europese besparingsnorm, noch de norm die het zichzelf oplegt om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Tijdens de voorbije Vlaamse klimaattop werden enkele steden en gemeenten gelauwerd met klimaatprijzen, maar Leuven was er niet bij.”

Ingrijpende maatregelen

Ook N-VA stelt zich vragen bij de cijfers. In vergelijking met 2010 mag de daling tien procent bedragen, maar de schommelingen daartussen nuanceren volgens die partij de cijfers. Zo was 2014 een piekjaar. “In vergelijking met 2011, het jaar waarin de vzw echt startte, is de daling bijna onbestaande”, zegt Lorin Parys (N-VA). De grootste critici van het nieuwe Leuvense circulatieplan stellen via de sociale media vast dat de CO 2-uitstoot opnieuw zal toenemen. Volgens hen zullen er meer kilometers met de wagen afgelegd worden sinds de invoering van het circulatieplan.

Groen pleit voor ingrijpende maatregelen. “De energienormen voor renovaties en nieuwbouw moeten strenger worden”, zegt Corneillie. “De oplossing kan bij de steden zelf liggen. Brussel bijvoorbeeld legt momenteel hoge energienormen aan de sociale woningbouw op. Ook bij grootschalige bouwwerken in Leuven, zoals bij de Hertogensite in het stadscentrum, zou het stadsbestuur in het ruimtelijk uitvoeringsplan strengere energienormen kunnen opleggen.”

Parys vraagt dat LKN2030 meer geld steekt in effectieve actie (zoals isolatie) in plaats van communicatie. Hij verwijst daarmee naar het nieuwe logo en de nieuwe website van de vzw. Leuven Klimaatneutraal 2030 meent echter dat die noodzakelijk zijn om de Leuvenaars mee op de kar te krijgen. “Na onze goede start moeten we een versnelling hoger gaan”, zegt Katrien Rycken, coördinatrice van het project. “Het is belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken. Op onze nieuwe website kunnen Leuvenaars inspiratie opdoen. We hebben die communicatie nodig om iedereen te overtuigen om met ons mee te doen.”

Bron: Het Nieuwsblad

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is