Oorlog tussen Weyts en federale evenknie Bellot

Door Lorin Parys op 23 september 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts verwijt zijn federale collega de uitvoering van de staatshervorming tegen te werken door te blijven procederen tegen Vlaamse beslissingen.

De federale en Vlaamse ministers van Mobiliteit, respectievelijk François Bellot (MR) - die in april van dit jaar partijgenote Jacqueline Galant opvolgde - en Ben Weyts (N-VA) verschillen in hun interpretatie van de zesde staatshervorming inzake mobiliteit. Het leidt tot absurde situaties waarbij de federale minister voortdurend beroep aantekent tegen beslissingen van de Vlaamse regering, zo blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een parlementaire vraag vanLorin Parys (N-VA).

Zo is het Vlaamse niveau bevoegd voor de organisatie en de invulling van de rijopleidingen, maar is het uiteindelijk wel het federale niveau dat rijbewijzen uitreikt. 'Waardoor de federale minister plotseling denkt ook iets te kunnen zeggen over de voorwaarden waaronder zo'n rijbewijs wordt uitgereikt. Maar dat valt volledig binnen het kader van de rijopleidingen', aldus Weyts.

Het bevoegdheidsconflict gaat al terug naar het begin van de huidige regeerperiode. 'Dat komt doordat Vlamingen en Walen er eigenlijk niet uit geraakten aan de onderhandelingstafel, waardoor de tekst van de zesde staatshervorming op dat punt heel onduidelijk is', zegt Weyts. 'Met als gevolg dat iedereen er zijn eigen waarheid in kon lezen en de administraties elkaar voortdurend in de haren vlogen.' Zijn federale collega Bellot onderschrijft dat. 'Het is normaal dat er ten gevolge van een staatshervorming grijze zones zijn.'

Weyts en Galant besloten destijds het advies van de Raad van State in te winnen en kwamen overeen het resultaat van die uitspraak als leidraad te nemen. De Raad van State oordeelde dat Vlaanderen bevoegd was voor alle overgehevelde materies. Ondanks het eerdere principeakkoord blijkt de federale minister toch elke beslissing inzake de gecontesteerde domeinen aan te vechten voor diezelfde Raad van State.

Meer zelfs, hoewel de Vlaamse minister in elk dossier gelijk kreeg, blijft de federale administratie elke mogelijke beroepsprocedure uitputten en vraagt ze zelfs de vernietiging van Vlaamse regeringsbeslissingen. 'In een rechtsstaat is het dan ook normaal een beroep te doen op een bevoegd rechtscollege', verdedigt Bellot zich. 'Het Vlaams Gewest heeft over sommige dossiers een interpretatie, net zoals wij die hebben.'

Bellot ziet naar eigen zeggen ook geen andere mogelijkheid. 'Het federale niveau moet wetsontwerpen voorleggen aan de gewesten, zodat die opmerkingen kunnen maken. De gewesten hoeven dat niet te doen, waardoor wij niet anders kunnen dan procederen.' Zowel Weyts als Parysvindt dat 'een complete verspilling van tijd, geld en energie'.

'Men vraagt zich in dit land steeds af hoe het komt dat we zo'n groot overheidsbeslag hebben. Wel, dit is daar een typevoorbeeld van', aldus Parys. 'Hier worden ambtenaren, advocaten en ministers gedwongen zich nodeloos bezig te houden met iets wat eigenlijk al uitgeklaard is. Dit is een geschifte situatie.'

Ook Weyts zegt de houding van zijn federale collega 'te betreuren'. 'De federale regering is haar afspraak niet nagekomen. Nochtans had Bellot me een constructievere houding beloofd', zegt hij. 'Het ironische is dat ik zelf nog oppositie heb gevoerd tegen deze bevoegdheidsverdeling als fractievoorzitter', verzucht de minister. 'Nu zit ik met de gebakken peren.'

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is