Ook adopties uit Ethiopië opgeschort

Door Lorin Parys op 9 december 2015, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

Na problemen in Oeganda en Marokko, worden nu ook adopties uit Ethiopië stilgelegd. 18 gezinnen staan in de kou. 'Hoog tijd dat we de regels rond interlandelijke adoptie opnieuw tegen het licht houden', zegt Lorin Parys (N-VA).

'Hoor eens, er is slecht nieuws voor u. Adopties uit Ethiopië worden voorlopig stopgezet. Er zijn onregelmatigheden vastgesteld en alles wordt opnieuw onderzocht.' Dat kregen Harry Alaert en zijn vrouw Kris Torbeyns eind vorige week per telefoon te horen van hun adoptiedienst Fiac. Al ruim vijf jaar zijn ze daar aangemeld als adoptieouders. In oktober kregen ze eindelijk een kind toegewezen. Eind december zou een rechtbank in Ethiopië de adoptie inleiden en begin volgend jaar zouden ze hun kind ophalen. Maar nu dus voorlopig niet.

Achttien gezinnen die al een kind toegewezen kregen, moeten wachten. Enkele gezinnen zouden hun kindje deze week ophalen. Kind en Gezin drong er sterk bij hen op aan om 'niet af te reizen', omdat 'vermeden moet worden dat er adopties worden uitgesproken in Ethiopië die hier nooit erkend zullen worden'.

Vader nog in leven

Die beslissing is genomen vanwege vermoedelijk één dossier, van een kind dat in augustus naar ons land kwam. Alleen de moeder had het kind afgestaan. Ze zei dat ze weduwe was, maar er zijn nu vermoedens dat de vader nog zou leven.

Kind en Gezin, de Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, heeft daarop besloten een extern onderzoeker ter plaatse aan het werk te zetten. Deze moet nagaan of er iets is misgegaan en moet ook alle lopende dossiers aan een extra controle onderwerpen. Tot dat gebeurd is, zal de federale autoriteit inzake adoptie, die onder Justitie valt, geen enkele adoptie uit Ethiopië goedkeuren. Het onderzoek zal weken zo niet maanden in beslag nemen.

De 18 betrokken gezinnen hebben hierover maandagnamiddag toelichting gekregen bij Kind en Gezin in Brussel. Kind en Gezin vroeg hen ook om niet te veel ruchtbaarheid aan de zaak te geven. 'Natuurlijk was de consternatie groot', zegt Harry Alaert. 'Sommige adoptieouders hebben al loopbaanonderbreking genomen. Ze hebben ook iedereen verwittigd dat het kind binnenkort in België zou zijn. Dat is praktisch en emotioneel zeer zwaar.'

Nu pas?

'Fundamenteler is de vraag hoe het zover is kunnen komen: het schokt ons dat de Vlaamse overheid zegt dat ze deze 18 dossiers nu pas grondig gaan bekijken. Dat is dan blijkbaar eerder niet gebeurd. Hoe kan dat? De meesten van ons zitten al heel lang in deze procedure. Tijd genoeg, zou ik denken, om dit werk zorgvuldig te doen. Dat dit niet gebeurd is, vind ik nog het meest traumatische.'

'En ja, ze zeggen dat ze dit moeten doen in het belang van de kinderen. Een mooi principe, maar kinderen die op het punt stonden te vertrekken, toch nog langer in het weeshuis houden, is volgens mij niét in hun belang.'

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) wijst erop dat er eerder al problemen waren metadopties uit Oeganda en Marokko, waar de Vlaamse en de federale autoriteiten verschilden van mening. Hij dringt erop aan dat de beide diensten vaker samenzitten om problemen te voorkomen in plaats van pas in te grijpen als het fout loopt. 'Het decreet schrijft voor dat ze tweemaal per jaar grondig overleggen. De jongste vijf jaar hebben ze dat maar één keer gedaan. Adoptieouders zijn hier altijd weer de dupe van.'

Ethiopië is al jaren het land dat de meeste adoptiekinderen aanlevert, al vermindert het aantal elk jaar. In 2013 kwamen er 48 kinderen uit dat land, vorig jaar nog 18.

Bron: De Standaard

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is