Nieuwe regels voor binnenlandse adoptie, excuses voor gedwongen adopties in Vlaams Parlement

Door Lorin Parys op 1 juli 2015, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

Het Vlaams parlement keurde unaniem nieuwe regels goed voor binnenlandse adoptie. Iedere geadopteerde krijgt voortaan het recht op informatie over haar of zijn afkomst, in functie van leeftijd en maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de adoptiedienst.

"Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst, zorgen we voor duidelijke en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze", zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys, zelf een adoptieouder. Volgens hem wordt adoptie voortaan "transparanter, eenvoudiger en goedkoper". Er komt ook een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure.

"Vandaag beslist de rechter over de geschiktheid van kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind geadopteerd is. De nieuwe regels voorzien in een geschiktheidsvonnis - en dus ook een beroepsmogelijkheid - alvorens een kind wordt toegewezen aan adoptieouders", legt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers uit. Het voorstel stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af en de vier bestaande adoptiediensten, verantwoordelijk voor zowat dertig binnenlandse adopties per jaar, fuseren tot één adoptiedienst. In het najaar zullen de meerderheidspartijen ook interlandelijke adoptie evalueren.

Excuses

Het Vlaams Parlement bood ook unaniem zijn excuses aan aan de slachtoffers van gedwongen adopties. Er komt later ook een formeel en publiek moment waarin die excuses worden geformuleerd.

De excuses volgen op berichten over gedwongen adopties tussen de jaren vijftig en tachtig, waarbij kinderen onvrijwillig werden afgestaan voor adoptie in tehuizen en instellingen. Het Vlaams Parlement organiseerde een reeks hoorzittingen over de kwestie. Tegelijk boog een expertenpanel zich op vraag minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over het dossier. Dat expertenpanel leverde begin mei zijn eindrapport af. In de aanbevelingen worden onder meer de oprichting van een Vlaams afstammingscentrum en een DNA-databank gesuggereerd. Het panel vroeg ook dat het Vlaams Parlement zijn verontschuldigingen zou aanbieden omdat de overheid veel te laat heeft gereageerd. Met een resolutie komt het Vlaams Parlement nu tegemoet aan de aanbevelingen van de experten.

Zo biedt het Vlaamse halfrond formeel zijn excuses aan "voor het feit dat de overheid te laat reageerde op de meldingen van gedwongen adopties".

 

Bron: Knack

 

Hieronder kan u de tussenkomsten van Lorin in de plenaire herbekijken. Het eerste deel gaat over het nieuwe Binnenlandse Adoptiedecreet, het tweede deel gaat over de excuses van het Vlaams Parlement over de gedwongen adopties. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is