Nieuwe fietsmarkeringen bij oversteekplaatsen voor fietsers

Door Lorin Parys op 29 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Vlaams Minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ontwerpt nieuwe fietsmarkeringen voor oversteekplaatsen voor fietsers. Dat vertelde hij deze namiddag in het antwoord op een mondelinge vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA). Parys plaatste op deze manier een belangrijke bekommernis van de Fietsersbond op de politieke agenda van het Vlaams Parlement. 

De fietsersbond vraagt al enige tijd extra aandacht voor oversteekplaatsen voor fietsers. Concreet gaat het dossier over oversteekplaatsen waarbij fietsers geen voorrang hebben. Parys licht toe: “Enkele jaren geleden werd doormiddel van een dienstorder van Agentschap Wegen en Verkeer beslist om de gekende blokmarkeringen bij oversteekplaatsen voor fietsers te verwijderen omdat fietsers anders verkeerdelijk zouden kunnen denken voorrang te hebben”.  

De slinger is door die beslissing te fel doorgeslagen naar het andere uiterste, vindt Parys. “Door het simpelweg verwijderen van de blokmarkeringen, verliezen fietsers elke vorm van geleiding. Zeker voor fietsende kinderen is dat zeer problematisch. Ook voor automobilisten was de beslissing verwarrend, omdat zij geen fietsers verwachten op plaatsen waar geen markeringen zijn aangebracht”, vertelt Parys. Bovendien werden de blokmarkeringen op sommige plaatsen vervangen door zogenaamde fietssuggestiestroken, wat niet te goede komt aan de eenvormigheid en leesbaarheid van de weg.

Evenwichtige oplossing

Het was zoeken naar een evenwichtige oplossing die rekening hield met zowel de verkeersveiligheid en de leesbaarheid van de weg voor zowel fietsers als automobilisten, en het mag fietsers bovendien niet de indruk geven ‘voorrang’ te hebben. “Door overleg met verschillende partners binnen Fietsberaad Vlaanderen heeft de minister nu belangrijke knopen doorgehakt”, aldus Parys. “Fietsoversteken zullen vanaf heden systematisch aangeduid worden door middel van een fietslogo bij aanvang van de oversteek, gekoppeld aan een onderbroken verbindingsmarkering naar de overkant.” Het nieuwe dienstorder van het Agentschap Wegen & Verkeer wordt volgende week goedgekeurd op de directieraad.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is