N-VA zet mee schouders onder hervorming binnenlandse adoptie

Door Lorin Parys op 3 juni 2015, over deze onderwerpen: Welzijn, Pleegzorg en adoptie, Verandering

De N-VA heeft samen met de andere Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement een akkoord bereikt over nieuwe regels voor binnenlandse adoptie. Lorin Parys, zelf adoptieouder, werkte het voorstel mee uit voor de N-VA. Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één organisatie en geeft de geadopteerde het recht op inzage in zijn dossier.

“Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst, zorgen we voor duidelijke en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze”, stelt Parys. De nieuwe regels voorzien ook in een geschiktheidsvonnis, met beroepsmogelijkheid, vóór het kind aan adoptieouders wordt toegewezen. Nu kan de rechter soms tot een jaar nadat het kind geadopteerd is, daarover nog beslissen.

Procedures beter afgestemd

Het decreet stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af, zodat het mogelijk wordt om tijdens die voorbereiding nog te wisselen. Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders en kinderen niet verschillen.

Kandidaat-adoptieouders moeten voortaan ook realistische informatie krijgen over de kansen op adoptie en over eventuele alternatieven, zoals pleegzorg. Het decreet maakt het mogelijk dat een kind ofwel in een directe plaatsing of in een pleeggezin wordt opgevangen tijdens de bedenktermijn van de geboorteouders.

Gedaan met versnippering

Met het nieuwe decreet stopt ook de versnippering in het adoptielandschap. “Vandaag zijn vier adoptiediensten verantwoordelijk voor zo’n dertigtal binnenlandse adopties per jaar. Dat is inefficiënt en garandeert geen uniforme en optimale dienstverlening. Daarom komt er nu één adoptiedienst”, vertelt Parys. Bovendien zal het niet langer mogelijk zijn om zogenaamde ‘zelfstandige adopties’ uit te voeren. Voor elk gekend kind zal je ook een aangepaste adoptieprocedure moeten doorlopen.

Tot slot krijgt iedere geadopteerde het recht op informatie over zijn afkomst, in functie van zijn leeftijd en maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de adoptiedienst.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is