N-VA wil snoeien in versnipperd welzijnsaanbod

Door Lorin Parys op 11 mei 2016, over deze onderwerpen: Welzijn

De N-VA hekelt het kluwen aan welzijnsnetwerken in Vlaanderen. 'Onnodige kosten', zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) belooft verdere actie.

Vlaanderen telt binnen Welzijn dertien verschillende netwerken op lokaal en bovenlokaal niveau. Ze hanteren bijna allemaal een andere geografische indeling. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). 'De bedoeling is dat die netwerken het overleg en een samenwerking makkelijker maken', zegt Parys. 'Maar omdat elk netwerk een andere geografische regio beslaat, maken we onnodige kosten.'

Naast de Huizen van Kind en Gezin, dat in zo veel mogelijk gemeenten actief probeert te zijn, kent Welzijn twaalf verschillende netwerken. (zie grafiek) Daarvan vallen er twee onder het Departement Welzijn, twee onder het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en acht onder het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar zelfs in de departementen verschilt de geografische verdeling van de netwerken.

Het lokaal gezondheidsoverleg organiseert zich in dertien regio's. Elk van die regio's heeft een kantoor met medewerkers. De overlegplatformen voor geestelijke gezondsheidszorg zijn dan weer op basis van de vijf provincies verdeeld, terwijl er vijftien samenwerkingsverbanden zijn voor palliatieve zorgen.

Die structuren zijn historisch gegroeid, maar volgens de N-VA kan het een pak efficiënter. In totaal gaat er meer dan 24 miljoen euro naar die organisaties en netwerken. De N-VA wil daarom de versnippering in de sector aanpakken.

'Het zou logischer zijn als er één geografische structuur is die naargelang het onderwerp kan worden ingevuld met de juiste personen', zegtParys. 'Op die manier moeten er niet telkens nieuwe structuren worden opgezet. Dat is eenvoudiger voor de burger en goedkoper voor de overheid. Die kan zo minder geld naar structuren en meer naar zorg laten vloeien', klinkt het.

Minister Vandeurzen erkent dat het aanbod in de zorg- en welzijnssector historisch niet gelijkaardig over de regio's is gespreid. Maar hij benadrukt dat er flink wat stappen zijn gezet naar aanleiding van het zorgregiodecreet. Dat legt eenduidigde geografische afbakeningen vast. 'Bij de schaalvergroting van de centra algemeen welzijnswerk en de reorganisatie van de pleegzorg is voor een afstemming met de provinciegrenzen gekozen', zegt Vandeurzen. 'Ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt meer en meer getracht tot een eenduidige afbakening van de werkingsgebieden te komen.'

Vandeurzen wil nog meer vereenvoudigen bij de eerstelijns- gezondheidsconferentie die begin 2017 plaatsvindt. Ook Parys verwacht daar veel van. 'Een verdere werkbare geografische afbakening van zorgregio's is daar een van de belangrijke items', zegt de minister 'Intussen trachten we ook geleidelijk de werkingsgebieden van de welzijns- en zorgsector meer op elkaar af te stemmen. Het is duidelijk dat dit de samenwerking over de sectoren heen kan bevorderen en ook leidt tot een betere spreiding en bereikbaarheid van het aanbod voor de zorgvrager.'

 

Bron: De Tijd

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is