N-VA Leuven vraagt uitstel Blauwe Zone

Door Lorin Parys op 22 april 2016, over deze onderwerpen: Leuven, Mobiliteit
Blauwe Zone

Deze coalitie en communicatie met de Leuvenaar, wordt het nog ooit wat? Op 21 april viel bij verschillende Leuvenaars een briefje in de bus waarop wordt aangekondigd dat hun straat vanaf 1 mei in de blauwe zone valt. De ombudsvrouw maakte al duidelijk dat dit college exact dezelfde fouten maakte in 2009 en 2014. N-VA Leuven is niet opgezet met de manier waarop de uitbreiding van de blauwe zone gebeurde, nog minder met hoe de stad de communicatie erover aanpakt. “We vragen uitstel van de uitbreiding van de Blauwe Zone zodat de stad haar inwoners kan informeren.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys: “De getroffen Leuvenaars dienen nu dus snel, snel een bewonerskaart aan te schaffen van 60 euro voor een eerste wagen en van 300 euro voor een tweede wagen. Een cadeau in de vorm van een jaarlijkse belastingverhoging van 360 euro dus voor tweeverdieners die nu al massaal de stad verlaten. Maar alhoewel de Blauwe Zone op 1 mei wordt uitgebreid, kan je pas vanaf 2 mei een bewonerskaart aanschaffen omdat het systeem nog niet klaar is.”

Fractieleider Zeger Debyser: “De stad communiceert veel te laat. Net zoals bij de vorige twee uitbreidingen waarbij de communicatie tot een klachtenregen leidde. Dat leverde toen een streng rapport op van de ombudsvrouw die zich luidop afvroeg of de stad ooit iets leerde uit haar fouten.” 

Een citaat uit het Jaarverslag van 2014 van de Leuvense Ombudsdienst:

“Uitbreiding blauwe zone / zone betalend parkeren: de geschiedenis herhaalt zich. Per 1 augustus werd de blauwe zone en de zone voor het betalend parkeren uitgebreid. Er bereikten de ombudsdienst een aanzienlijk aantal vragen en opmerkingen, evenals klachten aangaande de installatie van de uitbreiding. Hoofdzakelijk hadden de klachten betrekking op de ontijdige en de onvolledige informatie, het gebrek aan formeel aanspreekpunt, parkeerretributies ingevolge de niet bekende/niet opgemerkte uitbreiding en de afgifte van bewonersparkeerkaarten. Vergissingen en onvolkomenheden zijn eigen aan een dusdanig grote operatie. Het is enkel verontrustend vast te stellen dat de jongere versie van de uitbreiding van de blauwe zone in 2009, met gelijkaardige, om niet te zeggen: identieke problemen te kampen had, ten bewijze waarvan kan verwezen worden naar de nota die door de ombudsdienst werd opgesteld en overgemaakt aan de (toenmalige) cel parkeerbeheer en de andere betrokken diensten.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is