N-VA Leuven vraagt politieke neutraliteit in stadsmagazines en -publicaties

Door Lorin Parys op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Vragen bij 39.000 euro voor brochure met burgemeester in

De N-VA vindt het niet kunnen dat burgemeester Ridouani de stadspublicatie “Wij zijn Leuven, Europese innovatieve hoofdstad” die recent bij alle Leuvenaar in de bus viel, heeft gebruikt voor persoonlijke politieke propaganda. “Een stadspublicatie heeft tot doel de Leuvenaars te informeren over het beleid, de beslissingen en de dienstverlening van de stad, maar kan niet gebruikt worden voor persoonlijke politieke propaganda” aldus Katrien Houtmeyers en Lorin Parys. “Dit is niet alleen de logica zelve, dit werd tevens uitdrukkelijk zo bepaald tijdens de gemeenteraad van augustus 2016 toen het stadsmagazine LVN in het leven werd geroepen. ‘Er is in het magazine geen ruimte voor advertenties. Politici komen ook niet aan het woord’ staat letterlijk te lezen in het zittingsverslag. Dat burgemeester Ridouani zich in de stadspublicatie “Wij zijn Leuven” twee bladzijden toe-eigent om zichzelf, met bijhorende foto, in de kijker te zetten, is niet alleen onethisch, het gaat ook volstrekt in tegen het kader dat in 2016 werd uiteengezet. En dat met 39.000 euro aan belastinggeld van de Leuvenaar.” De N-VA wil vermijden dat stadspublicaties in de toekomst nog gebruikt kunnen worden voor politieke propaganda en zal op de gemeenteraad van  volgende week voorstellen om de voorwaarden voor stadspublicaties in een duidelijk reglement te gieten en te publiceren op de website van de stad Leuven.

Lorin Parys (fractievoorzitter): “Gemeentelijke informatiebladen of andere publicaties uitgaande van de stad of het stadsbestuur hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de gemeentelijke overheid en niet van een zittende meerderheid. Een gemeentelijk infoblad of enige andere publicatie uitgaande van de overheid verspreid met financiële middelen van de stad mag dan ook niet politiek gekleurd zijn.”

Katrien Houtmeyers (gemeenteraadslid): “Dat burgemeester Ridouani van de stadspublicatie ‘Wij zijn Leuven’ gebruik maakt om zichzelf  met een twee-pagina’s-tellend artikel, met bijhorende foto, in de kijker te zetten, is niet alleen onethisch, het gaat ook volstrekt in tegen het kader dat in 2016 werd uiteengezet toen het stadsmagazine LVN in het leven werd geroepen. Er mag niet vergeten worden dat dergelijke stadspublicaties betaald worden met belastinggeld van de Leuvenaar. Als je dan de stadspublicaties gebruikt als propagandamiddel en de inwoners hiermee laat meebetalen met budgetten van de stad, dan is dat niet correct en is dit op de keper beschouwd zelfs een oneigenlijke aanwending van overheidsmiddelen. Bovendien werd in de bevoegde commissie bevestigd dat er voor het magazine ‘Wij zijn Leuven’ bewust gekozen was om dezelfde opmaak te hanteren als het stadsmagazine LVN om redenen van herkenbaarheid. Waarom paste men dan ook niet dezelfde spelregels toe?”

Tot slot wijst N-VA erop dat het stadsbestuur op jaarbasis reeds 11 keer het stadsmagazine LVN verdeelt en hiervoor op jaarbasis al 220.000 euro betaalt. “Waarom dan nog een afzonderlijke bijkomende publicatie uitbrengen met een bijkomende kost van 39.000 euro?” besluiten Lorin Parys en Katrien Houtmeyers.

De N-VA zal op de volgende gemeenteraad een voorstel indienen dat het onmogelijk moet maken dat stadspublicaties in de toekomst nog worden gebruikt voor politieke propaganda. De N-VA wil dit doen door de voorwaarden voor stadspublicaties in een duidelijk reglement te gieten en te publiceren op de website van de stad Leuven.

Link naar het besluit van de gemeenteraad van augustus 2016: https://besluitvorming.leuven.be/zittingen/15.0908.4974.8032/agendapunten/16.0729.7809.4524 met de volgende passage: “Er is in het magazine geen ruimte voor advertenties. Politici komen ook niet aan het woord.”

Link naar de stadspublicatie “Wij zijn Leuven”: https://issuu.com/stadleuven/docs/brochure_icapital_def_lr

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is