N-VA Leuven vraagt om terug te keren naar situatie voor Corona

Door Lorin Parys op 30 juli 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Waar blijft de versoepeling van het alcoholverbod op het openbaar domein?

Bij Burgemeesterbesluit van 12 oktober 2020 verbood burgemeester Ridouani het gebruik van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein vanaf 22 uur. Een dergelijk verbod bestond al, maar gold slechts vanaf middernacht. De vervroeging van het verbod vond plaats in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. In de Gemeenteraad van 26 oktober 2020 werd dit verbod vervolgens bekrachtigd. Gezien de gunstige evolutie van de vaccinatiegraad en de coronacijfers, stelde N-VA Leuven op de Gemeenteraad van juni voor het verbod opnieuw terugbrengen naar middernacht, zoals dit vóór de coronacrisis het geval was. De meerderheid met Vooruit, CD&V en Groen stemde dit voorstel weg, maar burgemeester Ridouani gaf wel aan dat het verbod niet oneindig zou blijven duren en voegde eraan toe hierop terug te komen “in de loop van de zomer”.

Lorin Parys, fractievoorzitter en Zeger Debyser, gemeenteraadslid: “Inmiddels is de zomer halfweg, is 78 % van de volwassen Leuvenaars volledig gevaccineerd en zijn de coronacijfers al een tijdje gunstig, dus lijkt het moment nu wel echt gekomen om dit verbod te laten varen en terug te keren naar de situatie zoals ze voor de coronacrisis was. De coronacrisis mag er immers niet toe leiden dat bepaalde repressieve maatregelen die genomen werden in de strijd tegen de verspreiding van het virus, ook na de coronacrisis gewoon blijven voortbestaan. Andere steden, Gent bijvoorbeeld, versoepelden hun alcoholverbod al maanden terug en keerden terug naar de situatie zoals men ze kende vóór de coronacrisis. Er is geen enkele reden om dit in Leuven niet te doen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is