N-VA Leuven vraagt gelijke spreiding extra middelen kinderopvang

Door Lorin Parys op 19 juni 2017, over deze onderwerpen: Leuven, Welzijn

N-VA Leuven vindt het een goede zaak dat de stad extra investeert in kinderopvang. “Het is prima dat Leuven 1,4 miljoen euro extra vrijmaakt voor kinderopvang,” zegt gemeenteraadslid Gunther Rens (N-VA). “We vragen wel dat schepen Bieke Verlinden (sp.a) de extra middelen voor kinderopvang eerlijk verdeelt over alle Leuvense kinderen en kinderdagverblijven. De stad geeft extra subsidies voor de kinderen in de stedelijke kinderopvang, terwijl kinderen in andere kinderdagverblijven evenveel recht hebben op die extra ondersteuning,” vindt Rens. “Daarom stellen we voor om elk Leuvens kind en elke crèche gelijk te behandelen.” Daarnaast begrijpt N-VA niet waarom de stad in andere steden reclame maakt voor haar eigen, stedelijke kinderopvang. Lorin Parys, kandidaat-burgemeester: “Als je eerst zegt dat we te weinig plaatsen hebben in onze kinderopvang, dan is het toch gek om geld uit te geven aan dure 16m² affiches in Aarschot om reclame te maken voor de crèches van het stedelijke zorgbedrijf?”

Wat kinderopvang betreft is de stad zowel regisseur van het beleid, als één van de uitvoerders ervan. Dat laatste doet ze als Zorgbedrijf, samen met alle andere kinderdagverblijven in Leuven. Omdat de stad niet het verwijt kan krijgen rechter en partij te zijn, moet ze erover waken elk kind en elk kinderdagverblijf gelijk te behandelen. Gunther Rens: “Daar wringt het schoentje want de stad houdt beide rollen niet gescheiden. De stad geeft zichzelf 1.4 miljoen euro extra, via het Zorgbedrijf, voor de kinderen in stedelijke crèches zonder te overleggen met de andere kinderopvanginitiatieven. Die kunnen zo’n extra ondersteuning of extra plaatsen even goed gebruiken.”

Vanuit de sector klinkt bovendien kritiek op het feit dat er onvoldoende overleg is geweest over de uitbreidingsplannen voor kinderopvang. “Daarbij komt dat de kinderopvangplaatsen van het  Zorgbedrijf Leuven veel duurder zijn dan andere. Waarom de stad daar dan voor kiest is niet duidelijk,” zegt Rens.

Kandidaat burgemeester Lorin Parys: “N-VA Leuven pleit ervoor om de middelen voor extra, niet gesubsidieerde kinderopvangplaatsen op een transparante manier te verdelen over de verschillende partners. Dat kan via het stedelijk overleg van kinderopvanginitiatieven. Op die manier luistert de stad echt naar de sector, vervult ze haar regisseursrol en toont ze vertrouwen in het netwerk. Bovendien kunnen de middelen zo flexibeler worden gespreid over kinderdagverblijven over heel de stad in plaats van op maar vier plaatsen. Dat is ook beter voor de ochtendlijke en avondlijke files. Op die manier boeken we winst voor iedereen: ouders, kinderen en kinderopvanginitiatieven.”

Foto's zijn hieronder te bekijken.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is