N-VA Leuven tevreden met beslissing van de Vlaamse regering over Parkveld

Door Lorin Parys op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Leuven

N-VA Leuven reageert voorzichtig positief op de beslissing van de Vlaamse regering om Parkveld te schrappen uit de afbakening. Kandidaat-burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys: “Deze beslissing is deel van de nieuwe visie op open ruimte in Vlaanderen. Als het volgend stadsbestuur toch nog een ontwikkeling op Parkveld zou willen, dan zal het de Vlaamse Regering daarvan moeten overtuigen en dat lijkt me onhaalbaar.”

Reeds in een vorige legislatuur kwam N-VA, bij monde van Tine Eerlingen tussen in dit dossier. Dit gaf toen aanleiding tot het schrappen van de voorziene paalwoningen in het centrale gedeelte. Ook in deze legislatuur pleitten Tine Eerlingen en Zeger Debyser voor het behoud van Parkveld als open ruimte gebied. Tine Eerlingen : “De verkaveling is ongelukkig gelegen met een slechte ontsluiting via de nu reeds overvolle Geldenaakse baan. Nieuwe instrumenten zoals grondruil zouden in de toekomst soelaas kunnen brengen.“ 

Zeger Debyser : “Voor de geplande ambachtenzone vroegen we een compensatie op een andere locatie. De Vlaamse regering breidt daarom het industrieterrein Haasrode met 6 ha uit. Daarnaast pleiten we voor meer verwevenheid van wonen en werken en het toe laten van bedrijvigheid in ateliers en kantoortjes in het stadscentrum.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is