N-VA Leuven: “Het aanvangsuur van het alcoholverbod op het openbaar domein (momenteel 22u) moet teruggebracht worden naar middernacht, zoals vóór de coronacrisis het geval was”

Door Lorin Parys op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Bij Burgemeesterbesluit van 12 oktober 2020 verbood burgemeester Ridouani het gebruik van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein vanaf 22 uur. Een dergelijk verbod bestond al, maar gold slechts vanaf middernacht. De vervroeging van het verbod vond plaats in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. In de Gemeenteraad van 26 oktober 2020 werd dit verbod vervolgens bekrachtigd. N-VA Leuven wil het aanvangsuur van het verbod nu opnieuw terugbrengen naar middernacht, zoals dit vóór de coronacrisis het geval was. Lorin Parys, fractievoorzitter en Zeger Debyser, gemeenteraadslid: “De coronacrisis mag er niet toe leiden dat bepaalde repressieve maatregelen die genomen werden in de strijd tegen de verspreiding van het virus, ook na de coronacrisis gewoon blijven voortbestaan. Ook andere steden, Gent bijvoorbeeld, versoepelden hun alcoholverbod al en keerden terug naar de situatie zoals men ze kende vóór de coronacrisis. Er is geen enkele reden om dit in Leuven niet te doen.”

“Nu de cijfers de goede kant blijven opgaan en de horeca straks tot 01.00 uur mag openblijven, is het niet meer dan logisch dat ook het aanvangsuur van het alcoholverbod opnieuw wordt teruggebracht naar de situatie zoals we deze kenden voor de coronacrisis”, aldus Lorin Parys. “Als het verbod zou behouden worden op 22 uur, dan zou dit betekenen dat je na 22 uur wél een pintje mag drinken op een horecaterras, maar een boete van 250 euro riskeert als je datzelfde pintje elders op het openbaar domein drinkt. Dat is niet redelijk. Wat ons betreft is een verbod op alcoholgebruik op het openbaar domein vanaf middernacht veel evenwichtiger. Zoals het altijd geweest is dus.”

Zeger Debyser: “Tijdens de commissie veiligheid van vorige maand, interpelleerden wij de burgemeester hier al over en vroegen wij om een versoepeling in overweging te nemen. Tot onze grote verbazing antwoordde burgemeester Ridouani toen evenwel ‘dat het verbod losstaat van corona’, waarmee de burgemeester aldus te kennen gaf dat deze verstrenging wat hem betreft, geen tijdelijk karakter heeft. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de coronacrisis ertoe leidt dat bepaalde repressieve maatregelen die getroffen werden in de strijd tegen de verspreiding van het virus, ook na de coronacrisis gewoon blijven voortbestaan.”

Lorin Parys: “Tijdens de commissie veiligheid van gisteren, 22 juni 2021, kwam de versoepeling van het alcoholverbod op het openbaar domein opnieuw ter sprake. En terwijl burgemeester Ridouani vorige maand nog stellig stelde dat deze verstrenging ‘losstond van corona’, diende de burgemeester gisteren dan toch te erkennen dat deze verstrenging niet los kan gezien worden van de specifieke coronacontext zoals we die vorig jaar in oktober kenden. Nu de cijfers de goede kant blijven opgaan en de vaccinaties lopen als een trein, is het dan ook niet meer dan logisch dat ook het aanvangsuur van het alcoholverbod opnieuw wordt teruggebracht naar de situatie zoals we deze kenden voor de coronacrisis. Wij zullen dit dan ook zo voorstellen op de gemeenteraad van maandag a.s. Alcoholgebruik op het openbaar domein dat leidt tot overlast, is en blijft uiteraard altijd verboden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is