N-VA Leuven blijft pleiten voor een druktebarometer

Door Lorin Parys op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Leuven

Zonet stelde het stadsbestuur haar plan ‘veilig genieten van het publiek domein’ voor. N-VA Leuven is tevreden dat er werk gemaakt werd van een dergelijk plan. Lorin Parys: “Daags nadat het stadspark enkele weken geleden voor de eerste keer werd afgesloten en ontruimd, stelden wij al voor om te werken met een maximumcapaciteit en een druktebarometer voor de Leuvense parken en pleinen. We zijn blij dat het stadbestuur hiermee aan de slag gegaan is en nu ook daadwerkelijk de toegang tot het stadspark ‘actief zal beheren zodat het park niet volloopt’. Er zal dus toch gewerkt worden met een maximumcapaciteit, zonder dat men het ook daadwerkelijk zo wil benoemen. We zijn ook tevreden dat de drukte op de andere pleinen en in de parken zal gemonitord worden, al begrijpen we nog steeds niet goed waarom dit niet gewoon op de website kan gezet worden in een druktebarometer. Als men de drukte dan toch al monitort, waarom geeft men dit dan geen zichtbaarheid? Dat is toch dezelfde moeite? En dan kunnen Leuvenaars en studenten zélf op voorhand inschatten waar het druk is en waar niet. Nu is het zo dat studenten en Leuvenaars aan wie de toegang tot het stadspark wordt ontzegd wegens drukte, zich gewoon op het naburige Hooverplein of Ladeuzeplein installeren, waardoor het daar dan snel dreigt te druk te worden. Als men op voorhand al weet dat het op een bepaalde plaats al erg druk is, dan kan men zich de moeite besparen om die richting uit te gaan en direct naar een ander parkje of pleintje gaan.”

“Naast het monitoren van de drukte, is het tevens goed dat er extra vuilnisbakken worden voorzien. Dit was écht wel nodig.” vult Zeger Debyser aan. “Er bereikten ons de laatste weken steeds meer foto’s van vuilnisbakken waar het afval uitpuilde of eenvoudigweg naast lag omdat ze te vol waren. Er moest dus dringend iets gedaan worden. Ik had dit trouwens vanavond ook geagendeerd in de commissie. En als de bezoekers van onze pleintjes en parken dan ook zélf ook nog een extra inspanning leveren bijvoorbeeld door hun vuilnis terug mee te nemen naar huis, dan komt dit zeker goed!”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is