N-VA heeft plan klaar voor uitdagingen in zorgsector

Door Lorin Parys, Yoleen Van Camp op 30 april 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Artsen
thuiszorg

De N-VA heeft een plan klaar om ‘meer handen aan het bed te krijgen’ in de zorgsector. “Met minder administratie en het slimmer inzetten van personeel komen we al een eind. Maar er is meer nodig”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys en Kamerlid Yoleen Van Camp. Het plan biedt een antwoord op de grote uitdagingen in de zorgsector.

Vier grote uitdagingen in de zorgsector

“De uitdagingen in de zorgsector zijn vandaag al groot. En ze zullen de komende jaren alleen maar toenemen”, zeggen Lorin Parys en Yoleen Van Camp. Een grote bekommernis is het personeelstekort. Nu al is het moeilijk om het huidige personeel aan boord te houden. Tezelfdertijd vindt de sector geen werkkrachten om de 8 000 openstaande vacatures in te vullen. Tegen 2022 is er bovendien nood aan maar liefst 60 000 extra mensen.

Naast het nijpende personeelstekort en de te lage instroom, zijn er nog twee grote uitdagingen in de zorgsector: de te hoge werkdruk en de berg administratie.

Zorgpool van zorg- en verpleegkundigen

De N-VA pleit allereerst voor de oprichting van een zorgpool. Heel wat verplegers en zorgkundigen zijn verplicht om vier vijfde te werken, omdat er onvoldoende middelen zijn in ziekenhuizen en woon-zorgcentra. “Via zo'n zorgpool kunnen zij terecht in een ziekenhuis in de buurt”, leggen Lorin Parys en Yoleen Van Camp uit.

Minder administratie

Het plan wil daarnaast de administratieve last aanpakken. Verplegend personeel besteedt minstens 35 procent van zijn tijd aan administratie en vergaderingen. Dat moet teruggedrongen worden tot maximaal 15 procent. Op die manier creëer je het equivalent van 20 000 voltijdse werkkrachten die zich met zorgbehoevenden kunnen bezig houden.

Geen overbodige taken

Ten derde schrijft het plan voor dat zorgverleners zich niet meer moeten bezighouden met klusjes die eigenlijk niet tot hun takenpakket behoren. “Soms staan zorgkundigen in voor bijvoorbeeld inkopen of het magazijn”, zeggen Lorin Parys en Yoleen Van Camp. “Daar moet een einde aan komen.”

Juiste persoon op de juiste plaats

“Verder willen we ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats ingezet worden. “Als eenieder kan doen waarvoor men opgeleid is, dan vaart de zorgbehoevende er wel bij en dan zitten zorgverleners ook beter in hun vel”, zeggen de N-VA’ers. “Nu moet elke verpleger of zorgkundige zich ontfermen over meer dan tien patiënten. In Noorwegen zijn dat maar vijf patiënten per personeelslid.”

Nog vier maatregelen

Tot slot zet het plan in op nog vier extra maatregelen. Het gaat om de erkenning van HBO5-verpleegkunde, meer innovatie, meer inzetten op thuiszorg en het verhogen van het zorgbudget met ten minste 1,5 procent.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is