N-VA heeft plan klaar om Leuven opnieuw te openen

Door Lorin Parys op 6 mei 2020, over deze onderwerpen: Leuven, coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19

Veerkrachtig Leuven

De Corona-crisis heeft ook Leuven zwaar getroffen, nu is het tijd om vooruit te kijken. “In het verleden hebben de Leuvenaars bewezen elke tegenslag met succes te overwinnen. Dat zal nu niet anders zijn. We buigen soms maar we barsten nooit,” zegt fractievoorzitter Lorin Parys. “Samen met de meerderheid willen we er alles aandoen om onze mooie stad opnieuw te laten bruisen. Wij lanceren daarvoor vandaag onze ideeën, die niet te nemen of te laten zijn.” De N-VA stelt een relancebudget van 25 miljoen euro voor om Leuven terug te openen. “We doen dit aan de hand van 3 speerpunten,” zegt Parys. “De eerste prioriteit is om fors extra te investeren in een warme en sociale stad. Dat is nodig om de mentale weerbots van de Coronacrisis op te vangen, onze verenigingen te laten overleven én te investeren in onze zorg.” De tweede prioriteit is om de druk te verlichten op de Leuvense woonmarkt nu veel mensen in de problemen komen. “Daarom schrappen we de geplande stijging van de belasting op wonen.” En de derde prioriteit is om alle Leuvense gezinnen en onze handelaars ademruimte te geven. “Dat doen we met een lokaal consumptiekrediet van 100 euro per volwassen Leuvenaar, door geen stadstaksen op ondernemen te innen en 1 uur gratis ondergronds parkeren in te voeren. Om dit alles te kunnen financieren, stellen we enkele grote projecten uit en verminderen we het groeipad van de stadsaanwervingen.”

N-VA heeft het stadsbestuur gevraagd om over partijgrenzen een relanceplan voor Leuven op te stellen. Het stadsbestuur heeft positief gereageerd en verwelkomt in mei op de commissie van de gemeenteraad alle voorstellen. De N-VA doet hierbij alvast zijn plannen uit de doeken.

Extra Uitgaven 2020  
1 Warm en Sociaal Leuven  
Gratis opvang tot 30/06 0,7  M               
Lokale initiatieven mentaal welzijn 1,6 M
Extra budget OCMW 3 M
Mantelzorgpremie 0,6 M
Investeringen WoonZorgCentra 1 M
Verdere uitrol Zorgzame Buurten

1 M

Kwijtschelden huurgelden verenigingen 0,1 M 
Behoud subsidies voor geschrapte Leuvense evenementen & drive-in zomerfestivals 1 M
Totaal Warm en Sociaal Leuven 9 M
2 Verlichten van druk op wonen in Leuven  
Schrappen 10% verhoging onroerende voorheffing 5 M
Totaal Verlichten van druk op wonen in Leuven 5 M
3 Ademruimte gezinnen en handelaars  
Lokaal consumptiekrediet 100 EUR/Leuvenaar 8,1 M
1 uur gratis ondergronds parkeren 0,8 M
Kwijtschelding stadstaksen op ondernemen 1,4 M
Promocampagne over toerisme en shoppen 0,7 M
Totaal Ademruimte gezinnen en handelaars 11 M
TOTAAL EXTRA UITGAVEN 25 M
Uitstellen van Uitgaven Meerjarenbegroting  
Openluchtbad Vaartkom 12 M
MaakLeerPlek 3 M
Comeniusgebouw

5 M

Renovatie Hal 9 (van 9 M naar 4 M) 5 M
Mildering groeipad aanwerving extra personeel vanaf 2021* 5 M
TOTAAL UITGESTELDE UITGAVEN 25 M

* Dit jaar wordt het schrappen van de verhoging onroerende voorheffing opgevangen door het uitstellen van vastgoedtransacties. In de volgende jaren door het verminderen van de voorziene extra aanwervingen van personeel.

Prioriteit 1 - 9 miljoen extra voor een warm en sociaal Leuven

We voorzien 9 miljoen euro voor investeringen in een warm en sociaal Leuven. Eenzaamheid is vandaag al een probleem maar ook op langere termijn zullen onze zorgverleners en veel Leuvenaars de mentale gevolgen van deze crisis voelen. Daarom willen we lokale initiatieven rond mentaal welzijn ondersteunen, zeker voor onze jongeren. We voorzien ook een gemeenschappelijk herdenkingsmoment voor alle slachtoffers. Als eerbetoon aan onze zorgverstrekkers voorzien we een kunstwerk in het Hertogenpark, een troostplek.  Door de economische crisis zullen ook meer Leuvenaars beroep doen op het OCMW en voorzien we fors meer budget. En ook op gezondheidsvlak zullen er gevolgen zijn, dus willen we graag verder investeren in de verdere uitrol van Zorgzame Buurten en een mantelzorgpremie.

Voor ouders die opnieuw moeten gaan werken, investeren we in gratis kinderopvang tot het einde van het schooljaar. Uiteraard ondersteunen we scholen verder waar nodig, bijvoorbeeld met materiaal. En voor onze WZC willen we graag investeren in een strategische voorraad persoonlijk beschermend materiaal zoals mondmaskers, schorten, handschoenen en ontsmettingsmiddel. Zo bereiden we ons beter voor op een volgende uitbraak. Voor zorgverleners voeren we zorgparkeren structureel in.

Voor onze Leuvense verenigingen en ons toerisme breken moeilijke tijden aan zonder zomerevenementen. In onze plannen schelden we huurgelden kwijt aan verenigingen die al betaald hadden voor stadsinfrastructuur maar kunnen Leuvense organisaties die geen zomerevents kunnen houden, wel hun subsidies behouden. Dat kan het verschil maken tussen kopje onder gaan of het hoofd boven water houden. Daarnaast stellen we deze zomer veilige drive-in festivals met muziek en film voor.

Prioriteit 2 - 5 miljoen extra om woonkosten te verlichten

Leuven is de duurste centrumstad om te wonen. Veel Leuvenaars hebben het vandaag moeilijk om hun huis af te betalen of hun huur op tafel te leggen. Daarom stellen we voor om de geplande 10% belastingsverhoging op wonen te schrappen. Dat is een maatregel die iedereen in Leuven dreigt te treffen, eigenaars en huurders. Ze komt ongeveer neer op 100 euro extra belasting per woning. Dit is niet het moment om die in te voeren.

Prioriteit 3 – 11 miljoen extra voor Leuvense gezinnen en ondernemers

Het beschikbaar inkomen van de Leuvenaars dreigt een knauw te krijgen. En dat is meteen een nieuwe bedreiging voor de Leuvense handelaars. Om alle Leuvense gezinnen én onze handel en horeca te ondersteunen, maken we 8 miljoen euro vrij. We doen dat aan de hand van een lokaal consumptiekrediet van 100 euro per volwassen Leuvens inwoner. 

Daarnaast willen we duidelijk maken dat shoppers welkom zijn in Leuven. Dat doen we door handelaars en horeca krediet te geven om het eerste uur ondergronds parkeren gratis te maken voor klanten. We behouden ook ons eerder voorstel om de Leuvense stadstaksen dit jaar kwijt te schelden voor ondernemers. Het gaat concreet over de promotaks, de terrastaks, de taks op filmvertoningen, de standgelden voor marktkramers, de taks op huis-aan-huis bladen waar lokale handelaars in adverteren, de taks op toeristische logies en op taxi’s.

We maken budget vrij om communicatie- en marketingacties rond winkelen, gastronomie en cultuur en toerisme in het algemeen te versterken. Zo lanceren we graag een wedstrijd op sociale media waar Leuvenaars kunnen duidelijk maken waar ze gaan shoppen vanaf 11 mei.

Keuzes maken

Uiteraard moeten er dan keuzes worden gemaakt in de meerjarenbegroting. Door het uitstellen van grote projecten zoals Leuven Bad, enkele vastgoedprojecten en door minder extra ambtenaren aan te werven, hoeven we geen extra belastingen te heffen volgens de meerjarenbegroting. Buiten Leuven Bad gaat het dan om de renovatie van het Comeniusgebouw, de investeringen in de aankoop en inrichting van een MaakLeerPlek maar ook over de renovatie van Hal 9. De investeringen met een grotere weerslag op de Leuvense economie laten we intact in onze plannen.

Met deze voorzet reiken we de hand aan de meerderheid. Deze voorstellen zijn niet te nemen of te laten. Het is onze input voor een belangrijke discussie over hoe we onze stad er weer bovenop helpen na deze ongeziene crisis. Het is belangrijk dat ze ook in overleg met alle betrokken Leuvense sectoren tot stand komen. We willen er graag met gepaste spoed werk van maken en kijken uit naar de debatten in de gemeenteraad.

 

De N-VA fractie: Lorin Parys, Katrien Houtmeyers, Zeger Debyser, Lies Verlinden, Pieterjan Vangerven, Frieda Aerts, Anja Verbeeck, Katelijne Dedeurwaerder, Debby Appermans, Veerle Bovyn en Tine Eerlingen. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is