N-VA draait hulpverlening om én investeert in Housing First

Door Lorin Parys op 28 september 2018, over deze onderwerpen: Leuven, Welzijn

De N-VA wil de hulpverlening aan kansarme gezinnen hervormen. “We denken vraaggestuurd en stoppen de versnippering van de hulpverlening. In plaats van verschillende diensten die over de vloer komen bij één gezin, stellen we nu één gezinsondersteuner aan die kan terugvallen op een team van experten in tweede lijn. Ook de hulp aan daklozen hervormen we: we zorgen eerst voor een dak boven het hoofd en werken daarna aan andere problemen. Die aanpak heeft internationaal bewezen te werken. En we zorgen voor een buddyproject dat kansengroepen op weg naar werk helpt,” zegt Lorin Parys, kandidaat-burgemeester. N-VA Leuven wil inzetten op de 6 criteria die uitmaken of een kind kansarm is: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid.

De kinderkansarmoede is de laatste 17 jaar spectaculair gestegen in Leuven. In 2001 groeide 5% van onze kinderen op in kinderkansarmoede. In 2017 waren dat er vier keer meer of  20%. Binnen de ring is zelfs 1 op de 3 kinderen kansarm. Toch zei Louis Tobback daarover eind augustus in De Standaard: ‘Ik spreek tegen dat de armoede in Leuven in verhouding tot het aantal inwoners is gestegen.’ Kandidaat-burgemeester Lorin Parys en OCWM-raadslid Tine Vanderwee: “De waarheid is dat die cijfers een stomp in de maag zijn, want achter elk cijfer zit een kind en een familie. Daarom presenteren we vandaag de hoofdlijnen van een nieuwe aanpak om de kinderkansarmoede in Leuven te keren. Op het einde van de volgende bestuursperiode moeten de cijfers een knik naar beneden laten optekenen.”

Geen leger aan hulpverleners meer, maar één gezinsondersteuner

Om die doelstelling te halen, wil N-VA de huidige manier van hulp aan kansarme gezinnen anders organiseren. Vandaag krijgen gezinnen een leger aan hulpverleners over de vloer. Voor elk probleem wordt een andere hulpverlener voorzien. “Mensen in armoede zien daardoor de bomen door het bos niet meer, maar hulpverleners ook niet. Die versnippering zit vaak snelle en efficiënte hulpverlening in de weg. Daarom herschikken we de hulpverlening: één gezinsondersteuner per gezin. Die gezinsondersteuner kan beroep doen op de kennis van experten in tweede lijn,” vertelt Parys. “Als bedrijven wel één aanspreekpunt binnen de stadadministratie kunnen krijgen omdat het anders te ingewikkeld wordt, dan hebben gezinnen in kansarmoede daar ook recht op.”

Nieuwe aanpak van dak- en thuisloosheid

In Leuven leven zeker honderd dak- en thuislozen, zo becijferde Raymaekers in haar prijswinnende eindwerk aan de UCLL. In haar onderzoek legt ze bloot dat die honderd Leuvenaars verdoken leven omdat Leuven geen cijfers bijhoudt. Erwin Verbeken, OCMW-raadslid: “Daarom draaien we ook hier het roer om. We zorgen eerst voor een zeker dak boven het hoofd van daklozen zodat ze vanuit die zekerheid kunnen werken aan hun verslavingsproblematiek. Die aanpak heet “Housing First” en heeft internationaal al bewezen beter te werken. Met één team van experten uit het CAW, OCMW, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Thuiszorg zorgen we dan weer voor één gezinsondersteuner.” Om die woningen te voorzien wil Lorin Parys meer sociale woningen en een strenge controle op de huidige bewoners: “Het kan niet dat mensen met andere eigendommen in het buitenland toch in een sociale woning verblijven. Daar zullen we streng op controleren.”

Slimme stad, slimme stadsadministratie

Verder wil Parys verschillende overheidsdata aan elkaar koppelen tot een knipperlichtsysteem dat kansarmoede kan voorspellen. “Zo kunnen we preventief mensen ondersteunen en snel de nodige hulp aanbieden, zodat ze niet in de armoede terecht komen en een voldoende maandinkomen hebben,” klinkt het.

Opleiding & Werk

De beste weg uit de armoede is nog steeds een job, aldus Parys. Daarom lanceert Parys enkele initiatieven:

  1. Een project dat werkzoekende ouders opleidt tot onthaalouder in de crèche van hun kind. Ouders brengen een deel van hun tijd op de schoolbanken van het Centrum voor Volwassenenonderwijs door en een deel op de werkvloer.
  2. We belonen inwoners die op latere leeftijd alsnog hun diploma secundair onderwijs halen.
  3. We zetten een sociale impactobligatie “Duo for A Job” op. Daarbij worden Leuvenaars zonder werk begeleid door een oudere werknemer als buddy in de zoektocht naar een job.
  4. We investeren in lokale jobmarkten. Die moeten lokale werkgevers, VDAB, OCMW, Unizo en VOKA verenigen en Leuvenaars zonder werk sneller aan een job helpen.
  5. Tenslotte moet het stadsbestuur zelf duaal leren mogelijk maken binnen de stadsadministratie. En in stedelijke aanbestedingen beloven we leveranciers die plekken beschikbaar stellen voor duaal leren. Net zoals we op dezelfde manier extra stageplaatsen en wijkwerken aanmoedigen. 

In sommige technische richtingen zijn de kosten voor een opleiding hoog. Daarom willen we werken met scholen om die zo laag mogelijk te houden, de ouders op voorhand een duidelijk beeld te geven en een gespreide betaling mogelijk te maken. In het kader van budgetbeheer kan een samenwerking met het OCMW een oplossing betekenen voor onbetaalde schoolrekeningen.

Vertrekken vanuit eigen kracht

Om ervoor te zorgen dat het stimulatieniveau van de kinderen voldoende hoog is, wil N-VA Leuven samenwerken met Kind & Gezin en DOMO die aan ouderschapsondersteuning doen. Verbeken: “Taal is een springplank naar succes in onze samenleving. We organiseren kwaliteitsvolle taalbaden Nederlands zodat iedereen meekan. Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst kan in gevallen van taal- en leerachterstand leeflooncliënten verplichten hun kinderen naar de kleuterschool te sturen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is