N-VA bezorgd over kinderen in quarantaine in moeilijke thuissituatie

Door Lorin Parys op 20 maart 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Welzijn & Gezin

“Nu iedereen verplicht heel de tijd moet thuis blijven, maak ik me zorgen over de situatie van kwetsbare kinderen die geen warme thuis hebben,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys.  “Hun situatie dreigt nog precairder te worden bij gebrek aan sociale controle. De consultaties bij Kind & Gezin zijn opgeschort, ambulante jeugdhulpverlening vindt niet meer fysiek plaats en de school valt weg. Daarom vragen we dat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, de Ondersteuningscentra Jeugdhulp en de Centra voor Leerlingenbegeleiding overleggen met politie en parket over zorgwekkende gezinssituaties. Op die manier kan de wijkagent een verhoogde waakzaamheid toepassen. Daarnaast vragen we  dat de  online hulpverlening uitgebreidere openingsuren hanteert en dat de media daar uitgebreid over informeert. Tenslotte doen we een beroep op de burgerzin van alle Vlamingen om extra uit te kijken voor kwetsbare kinderen.”

 

Politie, parket en hulpverleners moeten samenwerken

 

Een groot aantal kinderen dat thuis in een verontrustende situatie opgroeit, is niet aangemeld bij het gerecht omdat ouders in de vrijwillige hulpverlening zitten. Agentschap Opgroeien zal in de mate van het mogelijke deze kinderen opvolgen maar er worden geen huisbezoeken meer afgelegd. Daarom stellen we voor dat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de CLB’s casus overleg organiseren met politie en parket. Die manier van werken wordt al met succes toegepast in enkele Family Justice Centers. Zo kunnen we, met respect voor het beroepsgeheim van hulpverleners, situaties in kaart brengen waar politie en parket een verhoogde waakzaamheid moeten hanteren. Parys: “Niemand anders behalve de wijkagent, kan vandaag eens langs gaan bij een kwetsbaar gezin. Dan is het slim dat we de wijkagent gericht informeren zodat die mee een oogje in het zeil kan houden.”   

 

Verruimde openingsuren online hulp

 

De hulplijn 1712 helpt slachtoffers van geweld. “Concreet is onze vraag om de hulplijn 1712, die elke werkdag geopend is tussen 9 en 17 uur, voor de duur van de quarantaine maatregelen elke dag van de week te bemannen. Daarbij vragen we om ’s avonds ook langer open te zijn. De chat die vier dagen per week beschikbaar is van 17 tot 19 uur moet tijdens de periode van quarantaine eveneens ruimere openingsuren hanteren. Zo kunnen we veel korter op de bal spelen en sneller moeilijkheden detecteren,” aldus Parys. “We moeten bekijken of hulpverleners die vandaag niet meer fysiek actief kunnen zijn, hier kunnen voor ingezet worden.”  

 

Het chatforum Nupraatikerover.be over seksueel misbruik of fysieke agressie is maar enkele uren per week open. “Er zijn al vier extra personeelsleden actief, maar ook hier pleiten we ervoor dat het forum elke dag van de week bereikbaar zou zijn en dat telkens met ruimere openingsuren.”

 

Media en burgerzin: “Zie je iets? Zeg dan iets!”

 

“Nu veel kinderen extra tijd voor de televisie en online doorbrengen, moeten we mediabedrijven ook vragen plek te maken voor spotjes op radio, televisie en internet die kinderen en andere slachtoffers van geweld attent maken op 1712 en nupraatikerover.be,” zegt Parys.

 

“Voor de allerkleinsten die in een hachelijke situatie opgroeien, moeten we tenslotte beroep doen op de  burgerzin van alle Vlamingen om situaties te melden waar ze zich zorgen over maken. Zie je iets, zeg dan iets, moet ons motto worden. Melden kan bij 1712.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is