Meerderheidspartijen willen aandacht voor zwaar getroffen luchthaven Zaventem

Door Lorin Parys op 13 juli 2020, over deze onderwerpen: Economie, Luchtvaart
Vluigtuigen op Brussels Airport

De meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over een resolutie die de klappen opvangt die de coronaluchthaven krijgt. “De coronacrisis hakt stevig in op de activiteiten van de luchthaven van Zaventem”, zegt mede-initiatiefnemer Lorin Parys. “We willen een toekomstvisie voor de luchthaven met aandacht voor leefbaarheid én economische groei, betrokkenheid bij de onderhandelingen met Lufthansa, aandacht voor jobs, opleiding en hertewerkstelling, een evenwichtige vliegwet en een betere ontsluiting van de luchthaven.”

Zwaarste crisis ooit voor luchtvaart

De huidige crisis is de zwaarste crisis die de luchtvaartsector ooit trof. Over het hele jaar 2020 verwacht de International Air Transport Association (IATA) dat het totale passagiersverkeer bijna 40 procent lager zal liggen dan in 2019. Volgens de meest recente prognoses zullen de inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen uit passagiersvervoer dit jaar 44 procent lager liggen dan in 2019, een verlies dat veel groter is dan tijdens de recessie van 2008-2009.

Brussels Airlines verliest 1 miljoen euro per dag

Homecarrier Brussels Airlines speelt een sleutelrol voor de interconnectiviteit en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven van Zaventem. Maar sinds begin mei verliest het 1 miljoen euro per dag. De vloot krimpt en er staan 1.000 jobs op de tocht. Brussels Airlines vroeg een lening aan de federale regering maar de onderhandelingen tussen moederbedrijf Lufthansa en de federale regering over een steunpakket verlopen stroef. Vlaams Parlementslid Lorin Parys: “We vragen de Vlaamse Regering dan ook om in dit dossier continu in contact te blijven met de federale regering over de onderhandelingen met Lufthansa en daarbij de impact op de Vlaamse economie te blijven beklemtonen. Maar ook om verder te denken en een toekomstplan uit te werken voor onze luchthaven om zo de hele luchthavengemeenschap perspectief te geven. Dat moet gebeuren met alle betrokkenen en met aandacht voor alle luchtvaartondernemingen op vlak van passagiers, cargo en ondersteunende diensten en voor de impact op bedrijven en kmo’s, vooral in Vlaams-Brabant.”

Centrale rol VDAB om jobverlies te counteren

Jobverlies is er sowieso, zoals de 1.000 mensen bij Brussels Airlines en de 1.500 bij Swissport. Om de getroffen werknemers op de luchthaven snel te kunnen ondersteunen, is de rol van VDAB cruciaal, meent Parys. “De VDAB kan in de rol van centrale regisseur op de arbeidsmarkt mensen die hun job verliezen begeleiden naar een nieuwe job. In de rol van activeringsregisseur kan de VDAB in kaart brengen waar de opportuniteiten liggen op de arbeidsmarkt en zo mensen begeleiden naar de juiste job.”

Bereikbaarheid luchthaven buiten reguliere werkuren uitbreiden 

De bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer vormt een probleem, zeker buiten de reguliere werkuren. Voor de toekomst van de luchthaven is een betere bereikbaarheid belangrijk, zegt Lorin Parys. “Werknemers op de luchthaven, die vaak zeer vroeg in de ochtend starten, of erg laat ’s avonds eindigen, kunnen vaak geen beroep doen op het openbaar vervoer. Dat leidt er onder andere toe dat arbeidsplaatsen moeilijker ingevuld geraken. Naast het verbeteren van de ontsluiting voor gebruikers van de luchthaven via onder meer het Brabantnet moet er speciale aandacht geschonken worden aan het uitbreiden van collectieve vervoersoplossingen voor het woon-werkverkeer van werknemers buiten de klassieke werkuren en het verbeteren van de bereikbaarheid met duurzame vervoersmodi.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is