Meerderheid dient Voorstel van Decreet in voor Korte Termijn Handelshuur

Door Lorin Parys op 12 december 2015, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen

De bestaande huurwetgeving biedt geen houvast voor wie zijn handelspand aan een pop-up winkel verhuurt. De trend van tijdelijke winkels vraagt om nieuwe regels. Daarom dienden de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement deze week een decreetvoorstel in om de korte termijn handelshuur beter te regelen, onder impuls van Lorin Parys (N-VA) en Jos Lantmeeters (N-VA). 'Dit voorstel moet zorgen voor een triple-win', klinkt het.

Minder risico's voor ondernemers

"Kortetermijnhuur van een handelspand biedt startende ondernemers in de detailhandel de kans om zich voor te stellen en naamsbekendheid te verwerven door een fysieke aanwezigheid in handelskernen. Ze bieden vaak jonge ondernemers de gelegenheid om zonder veel risico’s uit te proberen of een nieuw winkelconcept kans op slagen heeft", vertelt Parys. "Ze zijn immers niet gebonden aan een handelshuurovereenkomst op lange termijn, wat het ondernemersrisico verlaagt, en huren vaak aan een verlaagd tarief. Het is dus een effectieve en efficiënte methode om aan marktonderzoek te doen", vult Jos Lantmeeters aan.

Meer rechtszekerheid voor eigenaars

Eigenaars staan momenteel weigerachtig tegenover kortetermijn huur, omdat de huur van minder dan een jaar niet in de handelshuurwetgeving is opgenomen. "Door de uitdrukkelijke uitsluiting van huur met een looptijd van minder dan een jaar uit het toepassingsgebied van de Handelshuurwet, verkeert dergelijke huur in een situatie van grote juridische onzekerheid. Eigenaars die hun pand weigeren te verhuren voor kortetermijnhuur vrezen dat dergelijke overeenkomst toch onder het toepassingsgebied van de Handelshuurwet zou kunnen vallen. Dat zou dan betekenen dat een eigenaar potentieel voor 36 jaar verbonden is aan een huurovereenkomst tegen een relatief lage prijs die de huurder bedong voor een kortetermijnhuur", vertellen de N-VA-politici. 

Minder leegstand in de handelskernen

Leegstand is een groeiend fenomeen en lokale besturen hebben er dus belang bij dat eigenaars van leegstaande panden meewerken aan een kernversterkend beleid. "De rol van de lokale besturen is erg belangrijk in een handelsbeleid aangezien elke situatie een aangepast antwoord vereist. Geen twee kernen zijn immers gelijk wat ligging en aanbod betreft. Lokale besturen kunnen dan ook via vergunningen en reglementen sturen op beschikbaarheid, type, uitstraling en oppervlaktes van wenselijke detailhandelsconcepten", aldus Parys & Lantmeeters. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is