Meer handen aan het bed enige oplossing voor zorgsector

Door Lorin Parys, Yoleen Van Camp op 7 mei 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Welzijn
Senior en verpleegkundige

Lorin Parys en Yoleen Van Camp hebben een plan klaar om de uitdagingen in de zorgsector aan te pakken. Met onder meer een ‘pool’ van zorgpersoneel, vergoede stages, minder administratieve lasten, meer inzetten op thuiszorg en de erkenning van HBO5-verpleegkundigen willen ze werken in de zorg weer aantrekkelijker maken. “We hebben iedereen nodig in de zorg. We moeten er dan ook voor zorgen dat iedereen kan doen waarvoor hij of zij opgeleid is en andere taken afstoten naar andere beroepen”, zeggen Vlaams Parlementslid Parys en Kamerlid Van Camp.

60.000 extra mensen nodig

De zorgsector kampt met enkele grote problemen: er heersen een hoge werkdruk, te veel administratieve lasten en arbeidskrapte. De klassieke recepten om deze problemen aan te pakken zoals meer loon en sneller op pensioen gaan, klinken goed maar hebben eigenlijk een omgekeerd effect. “Indien oudere werknemers veel vroeger stoppen en veel minder werk opnemen, komt de werklast bij het jonger personeel terecht, dat dan weer sneller zal afhaken. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Parys en Kamerlid Van Camp.

Recent werd berekend dat tegen 2022 60.000 extra mensen nodig zijn in de zorg. Een uitdaging waar we nu al moeten aan beginnen. Ook in de volgende legislatuur zal extra geïnvesteerd moeten worden in zorg en welzijn.

Integrale aanpak

De N-VA wil inzetten op de bestaande aanpak die opgenomen is in het Actieplan Vlaanderen 4.0, zoals het versterken van de positieve beeldvorming om meer jongeren en zij-instromers aan te trekken en werkkrachten uit andere landen aan te werven. Daarbovenop schuift de N-VA ook nog enkele andere maatregelen naar voor.

“We hebben een integrale aanpak nodig”, zegt Lorin Parys. “Heel wat mensen die actief zijn in de zorg werken onvrijwillig deeltijds. We moeten een ‘pool’ van zorgpersoneel aanleggen, zodat deeltijds zorgkundigen werk in verscheidene voorzieningen kunnen combineren.”

Het aantal inschrijvingen voor zorgopleidingen is de voorbije jaren opnieuw gedaald. “In het academiejaar 2017-2018 konden we vaststellen dat het aantal ingeschreven studenten voor zorgopleidingen daalde met 2,3 procent en het aantal studenten dat een opleiding verpleegkundige startte met liefst 7,8 procent”, zegt Lorin Parys. “Om de opleiding aantrekkelijk te maken, willen we bijvoorbeeld de stage van de laatstejaarsstudenten verpleegkunde vergoeden. Dit was oorspronkelijk ook het idee bij de verlenging van de opleiding van drie naar vier jaar.”

Minder administratieve lasten

“Een ander belangrijk punt is het verminderen van de administratieve last door terug naar de essentie te gaan: zorgtaken voor de zorgbehoevenden. Laten we radicaal andere taken schrappen. Als we erin slagen om elke verpleegkundige 1 uur minder administratie te laten doen, maken we jaarlijks tijd vrij die overeenkomt met 2.750 voltijdse jobs”, vervolgt Lorin Parys.

“Tegelijkertijd mogen we de thuiszorg niet uit het oog verliezen. We moeten inzetten op kortere ziekenhuisverblijven. Dat kan met de nodige thuiszorg en een correcte financiering”, zegt Kamerlid Yoleen Van Camp.

Erkenning voor HBO5

Tenslotte moeten ook de zogenaamde HBO5-verpleegkundigen (basisverpleegkundigen) een erkenning krijgen. “We hebben immers iedereen nodig in de zorg: zorgkundigen, HBO5, master verpleegkundigen, anderen met een bijkomende bijzondere beroepstitel, enzovoort. We moeten er dan ook voor zorgen dat iedereen kan doen waarvoor hij/zij opgeleid is en andere taken afstoten naar andere beroepen“, besluiten Parys en Van Camp.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is