Lorin Parys teleurgesteld na vernietiging nieuw pleegouderstatuut

Door Lorin Parys op 1 maart 2019, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie
Lorin Parys

Pleegouders mogen geen beslissingen nemen over de schoolkeuze, vrijetijdsbesteding of religie van hun pleegkind. Het Grondwettelijk Hof vernietigde het nieuwe statuut van pleegouders en daarmee hun grotere inspraak. Vlaams Parlementslid Lorin Parys reageert ontgoocheld. “Natuurlijk is het altijd de bedoeling dat pleegouders en ouders samen de grote beslissingen nemen. Maar als er geen overeenstemming kan worden bereikt, vinden wij dat de pleegouders meer beslissingsbevoegdheid moesten hebben, zeker bij langdurige plaatsingen”, legt Lorin Parys uit.

Stap verder gaan

Vlaams Parlementslid Parys vreest dat veel discussies over wie wat beslist, zullen eindigen voor de jeugdrechtbank. Hij wil nu een stap verder gaan in de toekenning van meer inspraak voor pleegouders. “Het Grondwettelijk Hof dwingt de wetgever om fundamenteler in te grijpen en het ouderlijk gezag wel degelijk naar de pleegouders over te dragen bij gedwongen plaatsingen van kinderen. Wij hebben dit, vanwege de kritiek van armoedeverenigingen, willen vermijden”, besluit Lorin Parys.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is