Lorin Parys pleit voor systeem van kleurencodes zoals in het onderwijs

Door Lorin Parys op 4 juli 2020, over deze onderwerpen: Welzijn, Coronacrisis, Ouderenzorg

Bij tweede uitbraak Covid-19: geen algemene lockdown in de woonzorgcentra

“We mogen nooit meer 80.000 woonzorgbewoner collectief in quarantaine zetten. De gevolgen ervan zijn immers verpletterend,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA), die lid is van de zogenaamde ‘coronacommissie’ in het Vlaams Parlement. In geval van een tweede golf van Covid19 pleit hij voor een systeem van kleurencodes zoals de minister van Onderwijs heeft ingevoerd voor de opstart van de scholen in september. “Een dergelijk systeem combineert duidelijkheid met de flexibiliteit van een aanpak op maat. Dat moet vermijden dat woonzorgcentra te laat, te vroeg, te strikt, te langdurig of met teveel in lockdown gaan.”

Dat de confrontatie met een op dat moment ongekend virus de woonzorgcentra dit voorjaar tot aartsmoeilijke beslissingen dwong is een understatement. Veel van die beslissingen werden toen genomen onder druk van de omstandigheden en op basis van nog beperkte informatie.

De lockdown was, meer nog dan in de rest van de samenleving, een zeer moeilijke evenwichtsoefening tussen medisch en mentaal welbevinden. “We hebben de verspreiding, met name door bezoekers en medewerkers zonder symptomen onderschat. We hebben ook gevolgen van bepaalde beslissingen voor het psychosociaal welbevinden van bewoners, familie, personeel onderschat.”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA).  Met wat we nu weten, kunnen en moeten we het in de toekomst anders aanpakken.

Lorin Parys: “Een woonzorgcentrum is geen ziekenhuis. De focus van een ziekenhuis is medische zorg en infectiepreventie. De focus van een WZC is zorg combineren met nabijheid, warmte en huiselijkheid.  Dat laatste maakt dat we een mogelijke tweede uitbraak anders moeten benaderen.”

Kleurencodes

Wanneer er een tweede golf van Covid19 zou komen, moeten we ervoor zorgen dat niet alle 80.000 WZC-bewoners in heel Vlaanderen opnieuw in eenzame afzondering worden opgesloten omwille van een (lokale) infectiehaard. Het nieuwe normaal moet flexibel en op maat zijn. Lorin Parys: “Met een systeem van kleurencodes zoals de minister van Onderwijs heeft ingevoerd, kunnen we ook in de zorg duidelijkheid creëren. Het beleid moet daarom met de experten van de GEES en de sectoren een systeem uitwerken op basis van het lokaal risiconiveau. Denk bijvoorbeeld aan relevante indicatoren zoals het aantal besmettingen in het woonzorgcentrum zelf, het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente van het woonzorgcentrum of het aantal nieuwe besmettingen in naburige gemeenten.”

Groen zou dan betekenen dat het risico op besmetting bijna onbestaand is. Bij niveau Geel is het lokale risico laag, in niveau Oranje matig en met niveau Rood hoog. Afhankelijk van de analyse en de kleurencode kunnen maatregelen voor de bewoners en bezoekregelingen verscherpt of versoepeld worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is