Lorin Parys houdt verontrustende cijfers van de jeugdparketten tegen het licht

Door Lorin Parys op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, jeugdcriminaliteit, Jongeren

60% stijging van het aantal kinderen in verontrustende opvoedingssituaties, 144 kleuters die feiten plegen

Op vrijdag 22 november maakte de jeugdparketten hun jaarverslag van 2018 bekend. Naast een stijgende tendens in de laatste drie jaar van het totale aantal protectionele zaken, sprong vooral het record aantal dossiers van jongeren in verontrustende opvoedingssituaties in 2018 in het oog. Vlaams Parlementslid Lorin Parys spitte het jaarverslag verder uit en stootte op nog meer verontrustende cijfers. “We moeten sneller ingrijpen en dus vroeger detecteren. Het inzetten van artificiële intelligentie kan hier helpen.”

De cijfers van de jeugdparketten worden opgedeeld in verontrustende opvoedingssituaties (VOS), namelijk de dossiers betreffende onder andere verwaarlozing, mishandeling of misbruik van minderjarigen, en de minderjarigen die als misdaad omschreven feiten (MOF) plegen. In 2018 werden bij de Vlaamse jeugdparketten meer dan 31.000 jongeren gemeld die in VOS-situatie zitten en meer dan 17.000 minderjarigen die een als misdaad omschreven feit plegen.

Voor de VOS-situaties betekent dit een stijging van 60 procent ten opzichte van 2010. Volgens de parketten zou een verhoogde sociale controle een oorzaak zijn voor deze stijging. Derden, zoals de schooldirectie, buren of familieleden, stappen sneller naar hulpverleners als ze problemen vaststellen. Lorin Parys vermoedt echter dat er meer aan de hand is: “Het is goed dat er een grote burgerzin is en we hebben ook het decreet Integrale Jeugdhulp goedgekeurd wat de problematiek ook meer bloot legt, maar dit kan niet de verklaring zijn voor een stijging van 60 procent op acht jaar tijd. Zeker niet als blijkt dat in Wallonië de meldingen over deze groep minderjarigen in 2018 net met 4 procent afneemt. We moeten ons durven afvragen wat er misloopt in onze Vlaamse gezinnen om dit probleem op te lossen.”

Lorin Parys oppert dat toepassingen met artificiële intelligentie mogelijk een oplossing kunnen bieden om terugkerende patronen op te sporen zodat sneller en accurater ingegrepen kan worden door hulpverleners. “Zo monitor je op basis van informatie die bijvoorbeeld Kind en Gezin al bezit het risico op verontrusting.”

Daarnaast deed hij ook een verontrustende ontdekking in de MOF-cijfers: in 2018 pleegden in Vlaanderen 1.267 kinderen een als misdaad omschreven feit. Daarvan zijn 144 kinderen jonger dan zes jaar. Het gaat om verontrustende feiten: een vijftiental diefstallen, vijf dossiers omtrent drugsfeiten, meer dan dertig keer ging het om slagen en verwondingen, en vijftien gevallen van aanranding en verkrachting.

“Deze kinderen zijn vaak het slachtoffer van hun ouders,” zegt Lorin Parys, “Kinderen die door hen worden ingezet om drugs te transporteren of door kleine raampjes moeten klimmen zodat hun ouders kunnen inbreken.” Vooral de dossiers van aanranding zijn verontrustend: dit zijn gevallen van aanranding die door kinderen worden gepleegd en waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Ook zij zijn vaak eveneens het slachtoffer van seksueel misbruik.

Volgens het nieuwe jeugddelinquentierecht moeten jongeren uit VOS en MOF situaties in aparte voorzieningen worden geholpen zodat dader en slachtoffer niet met elkaar in contact komen. “Het decreet is echter pas vanaf 12 jaar van toepassing, waardoor deze specifieke groep jongeren uit de boot valt,” volgens Lorin Parys. “Deze kinderen hebben recht op een behandeling en begeleiding. Ze plegen dan wel feiten, ze leven meestal in een verontrustende opvoedingssituatie. Ze verdienen een aangepast traject, met de filosofie van het jeugddelinquentierecht in het achterhoofd houdend.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is