Licht op groen voor adopties uit Ethiopië

Door Lorin Parys op 2 maart 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

Het Vlaams Centrum voor Adoptie zet het licht weer op groen voor adopties uit Ethiopië. Toch zal er ook voor toekomstige adopties uit dat land telkens een bijkomend extern onderzoek worden gevoerd.

Eind november ­werden alle adopties uit Ethiopië opgeschort. Slecht nieuws voor 18 Vlaamse gezinnen, aan wie al een kind uit dat land was toegewezen. De Vlaamse adoptie-ambtenaar besloot eerst een extern onderzoeker in Ethiopië op pad te sturen, die moest nagaan of er fouten waren gebeurd.

Dat gebeurde uit voorzorg, omdat er vermoed werd dat er bij één adoptie uit dat land gesjoemeld was met de geboortegegevens van het kind.

Alle onderzoeken zijn afgerond, laat het Vlaams Centrum Adoptie (VCA) in een mail weten aan alle betrokkenen. Ook de laatste drie gezinnen kregen, na drie maanden wachten, de toelating om hun kind op te halen.

Voor een aantal dossiers was bijkomend opzoekingswerk nodig, voor andere was er voorafgaand overleg met de federale centrale autoriteit.

De VCA wil nu bekijken of wijzigingen aan de adoptie­procedure wenselijk zijn. Tot ­zolang gaat het bijkomend onderzoek door de externe experte door, ook voor toekomstige adopties in Ethiopië.

De kosten daarvan zullen gedragen worden door Kind en Gezin, maar eventuele kosten voor een verlengd verblijf in het herkomstland zijn voor rekening van de kandidaat-adoptanten, laat de VCA weten in een mail aan ouders die nog op de wachtlijst staan.

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) juicht toe dat de VCA nu proactief communiceert. Maar hij heeft vragen bij het feit dat de opdracht van de experte ter plaatse wordt verlengd: 'Is het echt nodig, aangezien de VCA dit adoptiekanaal heeft goedgekeurd? Wij pleiten er wel voor om steekproefsgewijs controles uit te voeren, maar elk toekomstig dossier aan extra controle onderwerpen gaat wel heel ver. Of doet de VCA dat als toegift aan de federale centrale autoriteit, die nochtans niet bevoegd is voor de erkenning van adoptiekanalen?'

Ook Katrien Schryvers, Vlaams Parlementslid (CD&V) en voorzitter van Ray of Hope, is gematigd positief: 'Het is natuurlijk goed nieuws voor de wachtende ouders, en ik heb er geen probleem mee dat ook de toekomstige dossiers aan een extra controle onderworpen worden. Hoe geruster we kunnen zijn, hoe beter. Maar ik zou graag het evaluatierapport van de VCA zien. Ik wil weten welke lessen we hieruit kunnen trekken.'

Bron: De Standaard - Veerle Beel

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is