Leuvens stadsbestuur legt beslissing Cultuurpactcommissie naast zich neer en geeft oppositie geen stem

Door Lorin Parys op 26 oktober 2021, over deze onderwerpen: Leuven

“Het wordt tijd dat het stadsbestuur alle Leuvenaars echt verbindt”

“Het stadsbestuur heeft de mond vol over ‘verbinden.’ Maar in de praktijk doet het niet wat het zegt.” Dat is de conclusie die Lorin Parys, fractievoorzitter, trekt nu deze coalitie een beslissing naast zicht neerlegt om de oppositie een stem te geven in het Leuvens klimaatbeleid en het economisch beleid. “Het is net wanneer een mening niet strookt met die van de meerderheid dat het waardevol is om ernaar te luisteren. Vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk om de oppositie de instrumenten te geven zich te informeren en het bestuur te controleren. Maar net dat maakt dit progressief stadsbestuur onmogelijk. Zelfs nadat ze daarvoor op de vingers worden getikt.”

Tijdens de gemeenteraden van maart en april 2019 duidde het Leuvense stadsbestuur haar vertegenwoordigers aan in de raden van bestuur van de vzw’s Leuven Mindgate en Leuven Klimaatneutraal 2030. De meerderheidscoalitie verdeelde de mandaten onderling en zette de oppositie buiten spel. Parys: “Beide vzw’s werden door het stadsbestuur, samen met enkele partners, opgericht om strategische doelstellingen van het stadsbestuur mee vorm te geven en uit te werken. Leuven Klimaatneutraal 2030 speelt een centrale rol in de mobiliteit- en klimaatambities van de stad. Leuven Mindgate richt zich op de economische ondersteuning van Leuven. De N-VA, die in Leuven de op één na grootste partij is, heeft geen enkele stem in deze organen. Wij kaartten het gebrek aan vertegenwoordiging dan ook aan bij de Cultuurpactcommissie die de wetgeving daarop controleert. In zijn algemene vergadering van 7 juni 2021 heeft die Leuven ongelijk gegeven en beslist dat de oppositie wel een stem moet krijgen. Het stadsbestuur zet de N-VA op deze manier immers buitenspel. Het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur de oppositie niet langer ziet als een bedreiging die het beleid wil dwarsbomen, maar wel als een bondgenoot met verrijkende ideeën. Du choc des idéés jaillit la lumière, zeggen ze in het Frans.”

Lorin Parys en Zeger Debyser, gemeenteraadslid: “Bij de aanduiding van de vertegenwoordigers van de stad Leuven in de raden van bestuur van de vzw’s Leuven Mindgate en Leuven Klimaatneutraal 2030 tijdens de gemeenteraden van maart en april 2019 maakten wij een voorbehoud wat betreft de correcte verdeling van de mandaten en kondigden wij aan advies te zullen inwinnen bij de Cultuurpactcommissie. Iedereen, ook de leden van de meerderheid, vond dit een goed idee en er werd ons verzekerd dat, als na het inwinnen van het advies zou blijken dat de verdeling niet correct was, dit zou worden aangepast. Welnu, het advies van de Cultuurpactcommissie is er nu, maar wat blijkt? Het stadsbestuur weigert er zich aan te conformeren en legt het – ondanks haar eerdere beloften – gewoon naast zich neer. Het advies is nochtans ondubbelzinnig: ‘Dat een weerspiegeling van de fracties in de gemeenteraad inhoudt dat aan de drie grootste fracties een mandaat toekomt in de raad van bestuur van Leuven 2030, zonder dat de meerderheidscoalitie haar meerderheid verliest in die vertegenwoordiging.’ (..) ‘Dat een weerspiegeling van de fracties in de gemeenteraad inhoudt dat aan de twee grootste fracties een mandaat toekomt in de raad van bestuur van Leuven MindGate.’ Wij betreuren dat het stadsbestuur dit advies naast zich neerlegt en terugkomt op haar eerder gemaakte beloften. Maar wat nog het kwalijkste is, is dat het ons vanuit de oppositie op deze manier onmogelijk wordt gemaakt om deel te nemen aan het beslissingsproces binnen de vzw’s Leuven Klimaatneutraal 2030 en Leuven Mindgate en het ons zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om vanuit de oppositie onze controletaak uit te oefenen. Dit stadsbestuur kan beter. Het is één ding om de mond vol te hebben van ‘verbinden’, maar het is nog beter om er ook naar te handelen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is