“Leuvenaars moeten eenvoudig kunnen weten hoe onze overheidsmiddelen besteed worden”

Door Lorin Parys op 25 juni 2021, over deze onderwerpen: Leuven

N-VA Leuven stelt online-subsidiedatabank voor
 

Jaarlijks wordt, de toelagen aan Zorg Leuven en de politie buiten beschouwing gelaten, voor ruim 23 miljoen euro aan subsidies en andere vormen van ondersteuning toegekend aan een veelheid van Leuvense organisaties die werken rond bijvoorbeeld klimaat, cultuur, onderwijs, sport, jeugd, armoede of integratie. N-VA Leuven stelt op de gemeenteraad van maandag 28 juni voor om een online-subsidiedatabank op te zetten. Lorin Parys, fractievoorzitter en Pieterjan Vangerven, gemeenteraadslid: “Met ons voorstel kan elke Leuvenaar met een eenvoudige muisklik te weten komen wie welke ondersteuning krijgt van het stadsbestuur. Transparantie over de besteding van onze overheidsmiddelen is belangrijk voor het draagvlak en is gewoon een vorm van goed bestuur.”

“Met ons voorstel vragen wij het stadsbestuur in kaart te brengen welke personen en organisaties allemaal steun genieten van de stad Leuven en op welke manier ze die krijgen. Dat kan gaan over financiële steun, huisvesting of andere vormen van ondersteuning. Momenteel is het als burger en al gemeenteraadslid niet eenvoudig om een volledig overzicht te hebben, mede door de manier waarop lokale overheden zich organiseren. Zo kent het Leuvens stadsbestuur in bepaalde gevallen rechtstreeks subsidies toe, maar vaak gebeurt dit onrechtstreeks, bijvoorbeeld via Externe Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s). Dat maakt het geheel onoverzichtelijk en weinig transparant. In de Leuvense begroting moet je al meer dan 400 lijnen gaan raadplegen om je enigszins een beeld te kunnen vormen van de subsidiestromen. Nochtans hebben Leuvenaars het recht dit te weten, het gaat tenslotte om hun centen. Met de oprichting van een online-subsidiedatabank en een bundeling van alle informatie in één overzichtelijke databank, zorgen we dus voor meer transparantie,” aldus Lorin Parys.

“Dit komt ook de organisaties en verenigingen zélf ten goede,” vult Pieterjan Vangerven aan. “Gemeentelijke subsidies zijn vaak belangrijk voor de werking van een organisatie. Nu is het zo dat sommige organisaties door verschillende diensten en schepenen worden betoelaagd, terwijl andere organisaties misschien naast steun grijpen. Via de subsidiedatabank zullen de subsidie- en ondersteuningsstromen beter in zicht gebracht worden en zullen verenigingen en organisaties zélf gerichter kunnen werken en vergelijken met andere organisaties in hun werkveld. Ook voor het stadsbestuur zelf is het handig om de betoelaging vanuit de verschillende diensten overzichtelijk te hebben.”

Lorin Parys: “De Vlaamse overheid maakt momenteel al werk van een subsidiedatabank die publiek raadpleegbaar zal zijn. Ook de Stad Antwerpen is bezig met een initiatief in diezelfde zin en ook Gent heeft zich ondertussen gunstig uitgesproken over de oprichting van een publieke subsidiedatabank. Wij vragen dat Leuven niet achterblijft en hiermee ook aan de slag gaat.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is