Leuven scoort slecht in de Vlaamse CO2-emmissie-inventaris

Door Lorin Parys op 15 november 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Klimaat

“Het klimaat is gebaat met effectieve verwezenlijkingen, niet met  dure beloften en marketingpraatjes”

In 2008 lanceerde Europa het ‘Burgemeestersconvenant’ met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. Intussen werd er ook een tweede burgemeestersconvenant gelanceerd om gemeenten te engageren om 40% minder CO2-gassen uit te stoten tegen 2030. "De stad Leuven ondertekende deze convenanten en sprak zelfs de ambitie uit om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent concreet voor Leuven dat het de doelstelling is de CO2-gassen met 20% te verminderen tegen 2020, met 40 % tegen 2030 en met 80 % tegen 2050”, aldus Lorin Parys, fractievoorzitter en Zeger Debyser, gemeenteraadslid. Leuven blijkt evenwel nog ver af te zijn van het behalen van deze doelstellingen. Parys en Debyser: “Uit de meest recente jaarlijkse CO2-emmissie-inventaris blijkt dat in Leuven ten opzichte van 2011 voorlopig slechts een daling van 1,5% van de CO2-uitstoot werd gemeten. Bovendien doen slechts 2 Vlaamse centrumsteden het nog slechter. Wij vragen het stadbestuur om niet alleen ambitieus te zijn, maar ook realistisch te blijven. Het klimaat is gebaat met effectieve realisaties, niet met de mooiste of duurste beloften die het best in de markt zijn gezet. Bovendien vragen wij betrokken te mogen worden bij de VZW Leuven Klimaatneutraal 2030 zodat we er de vinger aan de pols kunnen houden.”

Lorin Parys: “Sinds 2011 maakt VITO (de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling) op vraag van de Vlaamse overheid een jaarlijkse CO2-emissie-inventaris op voor alle Vlaamse gemeenten. Deze inventarissen helpen de steden en gemeenten onder andere bij het opstellen van een nulmeting en de opvolgmetingen, alsook bij de uitwerking van hun Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat. Wat blijkt?  Leuven doet het volgens de meest recent bekendgemaakte inventaris niet goed. Niet alleen blijkt immers dat de CO2-redutie in Leuven ten aanzien van 2011 slechts met 1,5% is gedaald, Leuven  blijkt tevens het op twee na slechtste resultaat van alle Vlaamse centrumsteden te behalen. Terwijl de burgemeester op de klimaattop in Glasgow gaat vertellen dat Leuven de CO2-uitstoot met 80% zal verminderen, blijkt de weg aldus nog erg lang te zijn. De doestelling voor 2020, met name een vermindering van de CO2-uitstoot met 20% werd in ieder geval al niet gehaald en aan dit tempo halen we ook de doelstelling voor 2030 niet, om over 2050 nog maar te zwijgen.”

Zeger Debyser: “Dat de jaarlijkse vooruitgang van de Leuvense CO2-uitstoot niet het verhoopte resultaat oplevert, valt ook af te leiden uit de eigen Roadmap 2030 die als leidraad moet dienen om tegen 2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren en waar letterlijk staat te lezen dat “de jaarlijkse vooruitgangsgrafieken tonen dat de Leuvense samenleving niet op de goede weg zit om de zelf opgelegde doelstellingen voor klimaatneutraliteit te behalen” alsook dat er “een stagnatie van de CO2 e-uitstoot zichtbaar is, maar helemaal niet de duidelijke daling die vooropgesteld werd in het Wetenschappelijk Rapport.” De cijfers van VITO bevestigen dit nu. Ik vroeg in de commissie milieu bovendien reeds herhaaldelijk om meer recente concrete cijfers over klimaatresultaten, maar deze vraag wordt steeds ontweken. En als er al een antwoord komt, dan is dit onvolledig of onduidelijk. Ofwel beschikt het stadbestuur zelf niet over actuele cijfers, ofwel weigert men deze te geven… Het is goed prijzen te winnen en het klimaatbeleid in de etalage te zetten. Nog beter is het daadwerkelijk met concrete, haalbare en betaalbare maatregelen de CO2 uitstoot aantoonbaar te verlagen. De intentie is er al een tijdje, maar de resultaten blijven uit.”

Lorin Parys: “Tot slot blijven wij er bij het stadsbestuur op aandringen dat wij, zoals ook de Cultuurpactcommissie adviseert, als op één na grootste partij in Leuven een vertegenwoordiger mogen aanduiden in de VZW Leuven Klimaatneutraal 2030. Dit is niet alleen ons recht, het is ook gewoon een kwestie van correct bestuur. Nu worden wij de facto buitengesloten uit de beslissingsvorming binnen deze VZW die een centrale rol speelt in het klimaatbeleid van de stad. Zo wordt het ons erg moeilijk gemaakt om de vinger aan de pols te houden en de voortgang van de doelstellingen te bewaken.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is