Leuven scoort hoogste aantal misdrijven per 100 inwoners

Door Lorin Parys op 24 september 2020, over deze onderwerpen: Leuven, Veiligheid

N-VA Leuven vraagt extra maatregelen  


Uit recente cijfers van de Federale Politie en Statistiek Vlaanderen blijkt opnieuw dat Leuven de hoogste criminaliteitsgraad van alle 12 andere centrumsteden heeft. In 2019 spande Leuven, met 13,75 criminele feiten per 100 inwoners, opnieuw de weinig benijdenswaardige kroon onder de Vlaamse centrumsteden. Met dubbel zoveel feiten als gemiddeld in het Vlaams Gewest (6,5 feiten per 100 inwoners) maar ook 4 meer dan het gemiddelde van de centrumsteden (9,67 feiten per 100 inwoners), vraagt N-VA Leuven het stadsbestuur werk te maken van een structureel actieplan om de Leuvense criminaliteitsgraad te verminderen. “We dringen daarbij aan om het politiekantoor op de Grote Markt opnieuw 24 uur te openen, buurtinformatienetwerken via WhatsApp op te zetten en preventieve controles in aandachtswijken op te voeren,” zegt Lorin Parys, fractievoorzitter van N-VA. “We zijn tevreden dat er op ons aandringen eindelijk een cameraschild rond Leuven komt, maar er is duidelijk meer nodig.”
Nergens anders is de criminaliteitsgraad, het aantal feiten per 100 inwoners, hoger dan in Leuven. Het totaal aantal geregistreerde feiten in Leuven per 100 inwoners is 13,75. Ter vergelijking, in Gent is dat 12,3, in Antwerpen 12 en in Mechelen zijn dat er 8,4, meer dan 5 minder dan in Leuven. “Vooral diefstal, afpersing en drugsdelicten zorgen voor die hoge criminaliteitsgraad” zegt Lorin Parys. “Ook de 10% stijging van het aantal gevallen van slagen en verwondingen sinds 2017 springt in het oog”.
 
Centrumstad Aantal geregistreerde misdrijven per 100 inwoners
Leuven 13,75
Gent 12,281
Antwerpen 12,035
Oostende 10,685
Kortrijk 10,578
Sint-Niklaas 9,14
Brugge 8,902
Hasselt 8,85
Turnhout 8,823
Mechelen 8,42
Genk 8,155
Roeselare 7,08
Aalst 7,024

 

Jaar Aantal geregistreerde gevallen van slagen en verwondingen in Leuven
2017   842
2018 916
2019 923

 

Feiten Aantal geregistreerde gevallen voor Leuven
Diefstal en afpersing 4978 (waarvan 1631 fietsdiefstallen)
Drugs 1486
Dronkenschap en alcohol 1060
Beschadiging van eigendom 984
Vreemdelingenwetgeving 978
Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit 962


“Leuven is een geweldige stad waar we van houden en we willen we graag dat dit zo blijft. Het kan dan ook niet zijn dat Leuven jaar na jaar de tabel met de hoogste criminaliteitsgraad aanvoert” aldus Parys. “Met de invoering van het door ons gevraagde cameraschild in en rond Leuven met ANPR-camera’s op een vijftigtal locaties werd weliswaar een stap in de goede richting gezet, maar er zal meer nodig zijn. Met dubbel zoveel feiten als gemiddeld in het Vlaams Gewest, moeten we bijkomend inzetten op een commissariaat in het centrum dat 24 op 7 geopend is, pleiten we voor de invoering van buurtinformatienetwerken en willen we inzetten op meer gerichte patrouilles en controles in buurten waar er meer feiten gepleegd blijken te worden dan in andere.”

Lies Verlinden, gemeenteraadslid, roept het stadsbestuur tot slot op zich niet langer weg te steken achter het argument dat de cijfers een verkeerd beeld zouden schetsen. Het stadsbestuur voerde in het verleden aan dat de criminaliteitsgraad geen rekening houdt met de vele studenten die in Leuven verblijven en het grote aandeel fietsdiefstallen in de Leuvense cijfers. “Het is tijd dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid opneemt. Gent telt bijna dubbel zoveel studenten als Leuven en toch kan het betere cijfers voorleggen. Ook Antwerpen, dat ongeveer evenveel studenten telt als Leuven, doet het beter. Ook de verwijzing naar het aandeel fietsdiefstallen in de criminaliteitsstatistieken is een ongegrond excuus. Zelfs als geen rekening wordt gehouden met de fietsdiefstallen in de verschillende centrumsteden, is Leuven met 12,18 feiten per 100 inwoners immers nog steeds de slechtste van de klas. Dat moet gewoon beter.”

Centrumstad Geregistreerde misdrijven m.u.v. fietsendiefstal per 100 inwoners
Leuven 12,18
Gent 11,33
Antwerpen 11,16
Oostende 9,9
Kortrijk 9,83
Sint-Niklaas 8,58
Hasselt 8,48
Brugge 8,26
Turnhout 8,09
Genk 8
Mechelen 7,8
Aalst 6,64
Roeselare 6,46

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is