Leuven gebruikt maar 5% middelen handelskernversterking

Door Lorin Parys op 18 juli 2016, over deze onderwerpen: Economie, Leuven, Vlaams-Brabant

De Vlaamse regering stelde eind 2012 zo’n 1,3 miljoen euro ter beschikking voor de renovatie van handelspanden. “Leuven kreeg een budget van 104.750 euro voor de renovatie van handelspanden, daarvan werd tot nu toe amper 5.000 euro gebruikt,” zegt Leuvens Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA). “Dat is jammer want andere steden maken meer gebruik van dit Vlaams geld om hun winkels aantrekkelijker te maken. Ik heb bij de minister aangedrongen op een vereenvoudiging van het systeem en hoop dat Leuven nu wel op de kar springt om op deze manier onze handel te ondersteunen.”

Om Leuven aantrekkelijk te maken als winkelstad stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking. De stad zorgt ervoor dat uitbaters van handelszaken die willen investeren in hun gebouw daarbij ondersteund worden met Vlaams geld. Maar dat geld komt maar moeilijk terecht bij de Leuvense handelszaken blijkt uit cijfers die Parys opvroeg. “Een stad als Tongeren kreeg een gelijkaardig bedrag als Leuven maar slaagde er wel al in vier keer meer investeringen in zijn winkels te realiseren. Ik vraag me zelfs af hoeveel Leuvense handelaars weten dat ze beroep kunnen doen op die centen,” zegt Lorin Parys. “Stad en Vlaamse overheid moeten hier dus beter samenwerken.”

Extra maatregelen voor wie zaak wil vernieuwen

“Ik heb aan minister van Economie Philippe Muyters gevraagd om vanuit Vlaanderen extra maatregelen te nemen om die centen makkelijker bij de handelaars te krijgen”, aldus Lorin Parys. “In de toekomst zullen ook horecazaken in aanmerking komen voor ondersteuning bij de renovatie van hun handelspand. Ook eigenaars van handelspanden komen in de toekomst in aanmerking. Momenteel is dit enkel mogelijk voor de uitbaters. Goed nieuws dus voor wie met investeringsplannen zit voor zijn handelspand. Ik reken nu op de Stad Leuven om de handelaars in te lichten zodat we Leuven nog aantrekkelijker kunnen maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is