Koppel voor rechter omdat het draagmoeder betaalde

Door Lorin Parys op 9 december 2014, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

In 2009 wilde een koppel uit Gistel samen een kindje, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek de vrouw niet langer vruchtbaar. Daarom stelde het koppel een goede vriendin voor om als draagmoeder op te treden. Die besloot op het voorstel in te gaan.

Tegen een vergoeding van 12.800 euro, gespreid over acht maanden, was ze bereid een eicel van haar te laten bevruchten met een zaadcel van de wensvader. Het koppel en de vriendin kwamen ook schriftelijk overeen dat de draagmoeder het kind onmiddellijk na de geboorte ter adoptie zou afstaan aan de wensouders.

Onkostenvergoeding

'Alle partijen hebben zich correct aan de afspraken gehouden', zegt Frederick Spaey, advocaat van de wensouders. 'De jeugdrechter in Brugge keurde de adoptie ook goed. Mijn cliënten dachten dus dat alles geregeld was. Maar plots ging het parket in beroep tegen de goedgekeurde adoptie.'

Alles draait rond de vergoeding van 12.800 euro die de wensouders betaald hebben. Het Brugse parket oordeelde dat het bedrag neigt naar commercieel draagmoederschap, wat verboden is ons land. In april 2012 verklaarde de rechter in beroep de adoptie nietig.

Het Brugse parket ging daarna nog een stap verder. Het vond het betaalde bedrag voor het kind zo 'mensonterend' dat het besloot om de ouders effectief te vervolgen voor de 'mensonterende behandeling van hun kind'.

'Ik pleit ervoor in een nieuwe wet duidelijk vast te leggen tot welk bedrag eeen vergoeding is toegelaten'

Lorin Parys, Vlaams Volksvertegenwoordiger

'Dit is verschrikkelijk voor mijn cliënten', zegt Spaey. 'Het is gewoon verkeerd dat ze afgerekend worden op het bedrag dat ze hun vriendin betaald hebben.'

Ook de bevriende draagmoeder riskeert een straf. Zij werd mee vervolgd, terwijl ze zegt nooit winst te hebben willen maken met de geboorte van het kind. 'Het bedrag diende alleen als onkostenvergoeding', aldus Spaey. 'Onder meer om inkomstenverlies te dekken, zwangerschapkledij aan te kopen en fysieke of morele ongemakken te compenseren.'

Onduidelijke wetgeving

Al jarenlang is er in ons land veel discussie rond het begrip 'draagmoederschap'. Door een lacune in de wetgeving beschouwt de ene rechter draagmoederschap als een inbreuk op de openbare orde, terwijl een andere het perfect legaal kan vinden. 'We moeten dringend werk maken van een eenduidige wet rond dit thema, want anders zullen we dit soort situaties blijven meemaken', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA), zelf adoptieouder.

Commercieel draagmoederschap, waarbij het voor de draagmoeder echt de bedoeling is om winst te maken, is sowieso verboden in ons land. Maar de vraag rijst onvermijdelijk hoe hoog een vergoeding mag zijn om een kind voor iemand anders op de wereld te zetten. 'Die bedragen zijn natuurlijk voor interpretatie vatbaar en dat leidt tot heel wat discussies', zegt Parys. 'Ik pleit er daarom voor in een nieuwe wet duidelijk vast te leggen tot welk bedrag een vergoeding toegelaten is.'

Bron: De Standaard. (tlg, aft, mkm)

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is