Het afschaffen van de huurmarkt zou meest kwetsbare Leuvenaars treffen

Door Lorin Parys op 24 februari 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Wonen

Stadsbestuur ligt wakker van dekolonisatie, Leuvenaar van onbetaalbare woningen

Wie vorig jaar een huis in Leuven wilde kopen, moest daar gemiddeld 404.149 EUR voor neertellen, een stijging van 9,1 procent in vergelijking met 2019. Leuven is en blijft op deze manier de duurste Vlaamse centrumstad om een woning in te kopen. Die stijging was bovendien nergens groter dan in Leuven. Ook de prijzen voor een appartement zijn gestegen tot een gemiddelde prijs van 283.945 EUR. Alleen in Gent zijn appartementen nog duurder. De uitgevoerde studie leert tevens dat mensen jonger dan 30 duidelijk minder actief zijn in de centrumsteden en minder de kans krijgen of hebben om iets te kopen. N-VA Leuven blijft ijveren voor een ambitieus woonbeleid op maat van àlle Leuvenaars en vraagt bijzondere aandacht voor jonge Leuvenaars die een woning willen kopen in de stad. “De uitspraak van schepen Corneillie in De Morgen dat een bewoningsverplichting een antwoord zou zijn ‘zodat je enkel kan kopen wanneer je het huis ook zelf zal bewonen’ leggen een bom onder de huurmarkt. Net de enige plek waar veel kwetsbare Leuvenaars nog terecht kunnen. Het toont aan hoe weinig doordacht het Leuvens woonbeleid is.”

 
“Dit zijn prijzen om van te duizelen” aldus Lorin Parys, fractievoorzitter. “En wat tevens in het oog springt is dat de uitgevoerde studies bevestigen dat jonge mensen steeds minder actief zijn op de Leuvense woonmarkt. Dit resulteert in een steeds groter wordende stadsvlucht bij jonge Leuvense gezinnen, vaak met tegenzin. Met de N-VA Leuven wezen wij al herhaaldelijk op dit probleem dat steeds grotere proporties aanneemt. De laatste jaren is de stadsvlucht bij jonge gezinnen met bijna de helft toegenomen. Daarom stelden we ook al herhaaldelijk voor om jonge Leuvenaars die in Leuven willen blijven wonen vanuit de stad een duwtje in de rug te geven door het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing voor jonge Leuvense kopers gedurende 3 jaar kwijt te schelden. Wij zetten dit maandag opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. We blijven tevens aandringen op het terugdraaien van de verhoging van de onroerende voorheffing en een aanpassing van de bouwverordening zodat ook kleinere wooneenheden mogen gebouwd worden. Tot slot blijven wij ervoor pleiten projectontwikkelaars te verplichten steeds 20% van hun aanbod voor te behouden voor mensen met een nauwe band met Leuven en met een modaal inkomen.”
 
Lorin Parys: “In de aanloop naar de lokale verkiezingen stelde huidig schepen van wonen Lies Corneillie nog dat “we ons niet mogen neerleggen bij de hoge woningprijzen alsof die een natuurwet zijn” en “dat een stadsbestuur de grenzen van haar bevoegdheid moet opzoeken en het onderste uit de kan moet halen”. Van deze ambitie blijft vandaag nog weinig over. Wie dacht dat de schepen een woonbeleid zou voeren op maat van alle Leuvenaars is er dus aan voor de moeite. Een succes is het Leuvense woonbeleid dus moeilijk te noemen. Niet alleen betalen Leuvenaars zich, meer nog dan vroeger, blauw aan hoge huur of een hoge lening, dankzij het stadsbestuur moet er nu ook nog dieper in de buidel gegaan worden om de onroerende voorheffing te kunnen betalen. En de uitspraken van schepen Corneillie doen vermoeden dat ze de huurmarkt gewoon wil afschaffen. Veel gekker hoeft het niet te worden. Terwijl het stadsbestuur wakker ligt van dekoloniseren van onze publieke ruimte en de ‘witte bril’ van de Leuvenaars, liggen de Leuvenaars wakker van hoe onbetaalbaar een woning in onze mooie stad is geworden. Onze voorstellen om de Leuvenaar een duwtje in de rug te geven, liggen nochtans op tafel. We zijn benieuwd hoe de meerderheid maandag stemt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is