"Geloof niet dat je alles oplost met alleen maar meer plaatsen"

Door Lorin Parys op 10 maart 2016, over deze onderwerpen: Welzijn

Terwijl oppositiepartijen sp.a en Groen pleiten voor meer investeringen in de jeugdhulp en het recht op toegang tot de jeugdhulp ook vanzelfsprekend vinden, benadrukt meerderheidspartij N-VA de middelen niet oneindig zijn en dat ook blijvend extra plaatsen creëren niet de oplossing is. "Ik ga niet mee in dat verhaal. We weten dat nieuwe plaatsen ook meteen dichtslibben. We moeten ons de vraag durven stellen waarom zoveel extra jongeren nood hebben en hulp en of we als samenleving nog wel omkunnen met verschil?", zo zei Vlaams parlementslid Lorin Parys op een politiek debat op de studiedag over de jeugdhulp in het Vlaams Parlement.

Nadat op de studiedag de ouders en jongeren zelf kwamen getuigen over hun ervaringen in de jeugdhulp, was het de beurt aan een aantal parl ementsleden Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) om hun visie op het jeugdhulpbeleid toe te lichten in een debat.

Over verschillende problemen zijn de politici het eens. De wachtlijsten en wachttijden voor hulp zijn te lang en er moet verder werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging. Maar er zijn ook duidelijke tegenstellingen. Zo hameren vooral oppositiepartijen sp.a en Groen op exrra investeringen in capaciteit om zo wachtlijsten weg te werken. "Dat is een politieke keuze", zeiden Van den Bossche en Van den Brandt in koor.

Daarnaast vinden ze dat het recht op toegang tot de jeugdhulp een evidentie moet zijn. "Het is een constructiefout dat er wel zoiets bestaat als recht op onderwijs, of toegankelijke gezondheidszorg, maar geen recht tot toegang tot de jeugdhulp", aldus Van den Bossche.

Meerderheidspartijen CD&V en N-VA lieten een ander geluid horen. Vooral het pleidooi van Lorin Parys was daarbij opvallend. Ook hij benadrukt dat de wachtlijsten te lang zijn. Maar hij denkt niet dat het de oplossing is om "oneindig meer plaatsen te creëren". "De ervaring leert dat zodra er meer plaatsen zijn, die ook dichtslibben". Parys maakt een andere analyse: "Sinds 2000 is het aantal jongeren in de jeugdhulp gestegen van 12.000 naar 27.000. We moeten ons als samenleving de vraag kunnen stellen of wel wel omkunnen met verschil. Is het wel nodig dat iedereen terechtkomt, en diep terechtkomt, in de jeugdhulp?"

Ook de middelen zijn niet "oneindig", onderstreept Parys. Hij ziet mogelijkheden in "gerichte investeringen" en in besparingen op het vlak van adminsitratieve vereenvoudiging. Zijn CD&V-collega Schryvers dringt dan weer aan op "zorg op maat" en op preventie, bijvoorbeeld via de Huizen van het Kind.

Bron: Belga

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is