Fraude met buitenlandse eigendommen opsporen is sociale rechtvaardigheid

Door Lorin Parys op 31 maart 2021, over deze onderwerpen: Leuven, Wonen

N-VA wil dat Dijledal intekent op Vlaams aanbod maar stadsbestuur loopt niet warm
 

“Iedereen is het erover eens dat sociale woningen enkel toekomen aan mensen die er recht op hebben. Als de overheid miljarden in woningen investeert voor kwetsbare burgers, dan moet je aan de regels voldoen om van dat voordeel te genieten. Punt,” zegt Lorin Parys, fractievoorzitter N-VA. “We stelden op de gemeenteraad voor dat het stadsbestuur haar sociale huisvestingsmaatschappij, Dijledal met 3.300 woningen, zou aansporen te controleren of huurders geen eigendom in het buitenland hebben. Maar de coalitie van Vooruit, Groen en CD&V wou daar niet op ingaan. Nochtans wordt er wel streng nagegaan of een huurder een binnenlandse eigendom heeft, maar wil het bestuur blijkbaar niet dezelfde strenge check doen op eigendommen in het buitenland.”

Heb je al een huis, dan heb je geen recht op sociale woning

De regel is duidelijk: je mag als sociale huurder geen huis bezitten in België of in het buitenland. Alleen was dat tot nu toe makkelijk controleerbaar voor onroerend goed in België. Maar als iemand een huis had in het buitenland, was het minder makkelijk na te trekken. Katelijne Dedeurwaerder, gemeenteraadslid N-VA: “Daarom heeft minister van Wonen, Matthias Diependaele, een raamovereenkomst gemaakt waar sociale huisvestingsmaatschappijen op kunnen intekenen. Die zorgt ervoor dat 5 bedrijven in 40 landen verifiëren dat huurders daar geen eigendom hebben. Sociale verhuurders kunnen beroep doen op 5 miljoen euro subsidie voor zo’n eigendomsonderzoek. Het kost dus niks.”

De sociale huisvestingsmaatschappij van Lier bijvoorbeeld gaf 59 onderzoeksvragen door die resulteerde in 25 huurders die frauduleus een sociale woning bewoonden. 11 dossiers zijn nog lopend. “Als er bij ons ook maar één Leuvenaar is die wel het dak boven zijn hoofd krijgt waar hij recht op heeft, is intekenen op dit aanbod al de moeite,” zegt Lorin Parys.

Stadsbestuur niet enthousiast

“Daarom hebben we dit punt op de gemeenteraad gezet. Schepen van Wonen, Corneillie (Groen) wilde dat niet ingaan op onze vraag. De stad benoemt bestuurders bij Dijledal en overlegt regelmatig bij hen, maar de schepen vond het niet nodig hen aan te moedigen in te tekenen op het aanbod van de Vlaamse overheid. Daarmee sluit de schepen zich aan bij de tussenkomsten van Groen in het Vlaams Parlement die niet warm lopen voor dit initiatief. Dat is onbegrijpelijk want ervoor zorgen dat enkel wie geen huis in het buitenland heeft, recht heeft op een sociale woning is een  kwestie van sociale rechtvaardigheid,” aldus Parys.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is