"Ex-minister ziet geen heil meer in buitenlandse adoptie"

Door Lorin Parys op 5 januari 2016, over deze onderwerpen: Adoptie, Welzijn

Voormalig CD&V-minister Wivina Demeester stelt zich in een opiniestuk openlijk de vraag of het adopteren van kinderen uit het buitenland nog wenselijk is. De N-VA vindt van wel.

De slopende verhalen van adoptieouders die tot zeven jaar moeten wachten op een toegewezen kind uit het buitenland ( DS 2 januari), doen het stof rond interlandelijke adoptie opnieuw opwaaien.

Voormalig minister van Welzijn Wivina Demeester (CD&V), tien jaar lang voorzitter van de adoptiebemiddelingsorganisatie Ray of Hope, beargumenteert in een opiniestuk in deze krant waarom ze er nog weinig toekomst in ziet. 'Nieuwe kandidaat-adoptanten kijken aan tegen onaanvaardbaar lange wachttijden, hoge kostprijzen en al te complexe procedures. Interlandelijke adoptie wordt bovendien niet meer als het meest geschikt beschouwd voor een kind.'

Kinderhandel

Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V), vandaag voorzitter van Ray of Hope, wil zich niet uitspreken over het al dan niet afschaffen ervan maar heeft wel een conceptnota ingediend in het Vlaams Parlement. 'Gezien de grote evoluties in het aantal adopties en de situatie in de herkomstlanden, is het nodig om het maatschappelijk debat aan te gaan over de voorwaarden waaronder interlandelijke adoptie nog toekomst heeft, tegen welke kostprijs, en met welke operationele organisatie. En hoe kunnen we meer zekerheden inbouwen om risico op kinderhandel uit te sluiten?'

Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) reageert verbolgen op het standpunt van Wivina Demeester en het idee om adoptie te herfederaliseren. 'Ik heb moeite met zoveel defaitisme', zegt Parys. 'Het is niet omdat we ons in België in een kluwen van onmogelijke samenwerkingen hebben gewrongen die het adoptieproces nodeloos langer en onzekerder maken, dat we de handdoek in de ring moeten gooien: wereldwijd zitten tussen de acht en twaalf miljoen kinderen in een instelling omdat niemand voor hen wil zorgen. Zeggen dat België die kinderen niet kan helpen, is onbegrijpelijk gezien de ellenlange wachtlijst van kandidaat-adoptieouders.'

'En het pleiten voor een interfederaal orgaan, zoals Schryvers doet, is het herfederaliseren van een taak die op Vlaams niveau perfect haalbaar is. Tot slot: Schryvers gaat met haar voorstel regelrecht in tegen wat partijgenoot en minister van Welzijn Jo Vandeurzen jaren geleden al verkondigde, dat het federaal niveau zich enkel aan de letter van de wet moet houden en geen inhoudelijke beslissingen in het adoptieproces mag nemen.'

Nood blijft

Samen met zijn federale collega van Justitie Koen Geens (CD&V) liet minister Vandeurzen gisteren weten dat ze er alles aan doen om de federale en de Vlaamse centrale autoriteit beter te laten samenwerken. 'Interlandelijke adopties zullen nodig blijven. We doen al het mogelijke om de rechten van het kind en alle betrokkenen te vrijwaren. We erkennen het principe dat eerst opvangmogelijkheden in het land van oorsprong gezocht worden, maar zijn van oordeel dat er in de nabije toekomst nood blijft aan interlandelijke adopties.'

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is