'Enkelband mag geen extra factuur zijn voor Vlaanderen'

Door Lorin Parys op 22 december 2014, over deze onderwerpen: Welzijn

'Het elektronisch toezicht wordt vooral ingezet om de overbevolking in de gevangenissen op te lossen. Als Vlaanderen op 1 januari bevoegd wordt, moet het systeem nuttiger gebruikt worden', vindt de N-VA.

Over minder dan tien dagen worden de justitiehuizen overgeheveld naar Vlaanderen. 'Hét moment om enkele zaken te verbeteren', zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys, die de N-VA-visie vertolkt.

Het elektronisch toezicht, waar de justitiehuizen op toezien, is 'verworden tot een instrument om de overbevolking in de gevangenissen op te lossen, eerder dan een middel om herintegratie te bevorderen', begint Parys. 'We moeten bekomen dat elke rechterlijke uitspraak met elektronisch toezicht effectief wordt uitgevoerd. Dat wordt niet makkelijk, maar het is essentieel voor het geloof in onze rechtsstaat. We zitten in een situatie waar het federale niveau beslist - bijvoorbeeld de omzetting van celstraffen in elektronisch toezicht - en Vlaanderen moet uitvoeren. Over de financiering daarvan zijn wel afspraken gemaakt, en die willen wij respecteren, maar het mag niet zo zijn dat een besparing op Justitie leidt tot een extra factuur voor Vlaanderen', waarschuwt de Leuvenaar.

Het hele takenpakket van de justitiehuizen is trouwens aan vernieuwing toe. Lorin Parys: 'Vandaag moeten de justitiehuizen te veel doen met te weinig geld. Willen we ze optimaal inzetten, dan moet Vlaanderen keuzes maken.'

Slachtofferonthaal

Als het van de N-VA afhangt, moeten de justitiehuizen niet langer opdraaien voor eerstelijnsbijstand. Dat is een taak die in sommige justitiehuizen al gratis door een advocaat wordt uitgeoefend, dus waarom die praktijk niet verankeren? 'Ten tweede is ook slachtofferonthaal een taak die vandaag door verschillende mensen of organisaties wordt uitgeoefend', vervolgt Parys. 'Best is dat één iemand hiervoor verantwoordelijk is, zowel voor de cliënt als voor de efficiëntie.'

Het personeel van de justitiehuizen dat toeziet op de strafuitvoering mag volgens Parys niet hetzelfde zijn als het personeel dat veroordeelden helpt met hun reïntegratie in de maatschappij. Ten slotte pleit Parys' partij ook voor schaalvergrotingnaar analogie met de gerechtelijke hervorming.

Een opmerkelijke 'les' aan het adres van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), een coalitiepartner. Vandeurzen wijst op het samenwerkingsakkoord dat hij onlangs gesloten heeft met de andere gemeenschappen in dit land omtrent een gezamenlijk beheer en aankoop van enkelbanden. 'We willen de expertise van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET) niet verloren laten gaan.'

Ook met de andere takken van Justitie, zoals de rechterlijke orde, wil Vandeurzen goed samenwerken. 'In afspraak met de magistratuur wil ik een duidelijk kader trekken over elektronisch toezicht, uiteraard zonder te raken aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.'

Zorgen om loon

De overheveling van de justitiehuizen brengt nog een praktisch knelpunt mee. Ruim de helft van de ongeveer 1.200 personeelsleden wordt straks Vlaams ambtenaar. Met 'de meet' in zicht is er nog altijd geen akkoord over de looninschaling, inclusief extralegale voordelen en premies. 'Men vergeet dikwijls dat zo'n staatshervorming geen cadeau is voor de mensen', zegt Filip Dudal (ACV). Volgens zijn collega Hans Dekoster (ACOD) is het de bedoeling om op 12 januari te 'landen'.

Liesbeth Wyseur, woordvoerster van de justitiehuizen, wijst erop dat er begin 2015 nog een lange overgangsperiode voorzien is.

Vandeurzen benadrukt op zijn beurt dat 'alles op alles gezet wordt om de overgang naadloos te laten verlopen'. 'Voor 2014 en 2015 is continuïteit het ordewoord. Maar natuurlijk willen we nadien kijken hoe we de justitiehuizen duurzaam kunnen herpositioneren en innestelen binnen het gerechtelijk landschap en het Vlaamse welzijnslandschap.'

 

Bron: De Standaard - Marjan Justaert 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is