Dubbel werk

Door Lorin Parys op 19 januari 2014, over deze onderwerpen: Blog, Ondernemen

Als kleine ondernemer was ik vorige week het noorden kwijt. Dat kwam omdat ik twee mensen op onze loonlijst heb staan die, voor ze bij ons kwamen werken, langdurig werkloos waren. Eén van hen is jonger en laaggeschoold. Het zijn allebei parels en ik zou niet meer weten wat gedaan zonder hen. Maar vorige week ging het in de media plots over hen. De minister van Werk wilde een nieuwe cheque met nieuwe criteria invoeren waarmee je met 10 euro een uur werk kon kopen van jonge laaggeschoolde werklozen. Het doel was om meer jonge werklozen aan een baan te helpen.

Kind van de rekening is de werkloze

Het werkcheque idee zorgde voor heel wat politieke reacties. De Minister-President en de oppositie waren niet blij omdat er geen overleg was geweest en het een bevoegdheid was die binnenkort naar Vlaanderen gaat. Sommige regeringspartijen en sociale partners zagen het voorstel zitten, anderen dan weer niet. Wat overbleef was verwarrend en nefast voor de mensen die we aan een baan proberen te helpen. Want wat onthoud je als ondernemer? Dat het systeem zeker nog zal veranderen en dat je dus best nog even wacht, als je enigszins kan, met het aanwerven van jonge en laaggeschoolden werklozen zodat je weet waar je aan toe bent als werkgever.  

Activa

Maar de discussie verbaasde om nog een andere reden. Ik heb mijn twee werknemers aangeworven via het zogenaamde Activa plan. Dat is een maatregel die al een tijdje bestaat en die de laatste paar jaar vier keer is aangepast. Activa zorgt er voor dat de overheid een deel van het nettoloon van een werkloze voor zijn rekening neemt. Bovendien krijg je als werkgever ook nog eens een vermindering van de werkgeversbijdragen. Voordelen die uitdoven in de tijd.

Paperassenmolen

Dat Activa-plan zou nu vervangen worden door een werkcheque voor kleine ondernemers en zelfstandigen omdat het Activa-systeem te veel papierwerk zou inhouden. Daarbij werd de maandelijkse rapportering aan de RVA vermeld en de driemaandelijkse naar de belastingen. Alleen moeten die documenten niet langer ingevuld worden door de werkgever. Net verleden jaar is die administratieve rompslomp prima vereenvoudigd. Als werknemer of werkgever merk je nog nauwelijks iets van Activa paperassen eens je in het systeem zit. Je kan als werknemer de nodige documenten online aanvragen. Het formulier dat je als werkgever vroeger maandelijks moest invullen, is vervangen door een elektronische aangifte. En als je bij een erkend sociaal secretariaat bent aangesloten, zoals dat het geval is voor 90% van alle werkgevers, gebeurt dat allemaal automatisch

Administratieve vereenvoudiging

Het is dan ook een beetje vreemd dat je als werkgever, in naam van de administratieve vereenvoudiging, nu een cheque zou moeten aankopen die je werknemer dan ergens moet gaan innen terwijl het nu net goed geregeld is. Als het de bedoeling is dat de rol van sociale secretariaten overbodig zou worden, zoals zou blijken uit vertrouwelijke regeringsinformatie die circuleert bij de secretariaten, dan is de vraag waarom dat voor het ene bedrijf wel kan en voor het andere niet. Of waarom één bedrijf voor één bepaalde werknemer geen sociaal secretariaat nodig zal hebben maar wel weer voor een andere werknemer. 

Lineaire verlaging

In essentie zijn doelgroepenverminderingen, net zoals bedrijfsauto's, ersatzmaatregelen om onze hoge loonkost wat te milderen. Met als gevolg een oerwoud aan banenplannen, verwarring en een onzeker resultaat. Want als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik er pas nà de aanwerving van onze mensen ben achtergekomen dat ze in aanmerking kwamen voor een loonkostvermindering. En dat was nu waarschijnlijk ook weer niet de bedoeling.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is